söndag, januari 31, 2010

Looking for Eric

Brevbäraren Eric håller på att förlora greppet. Hans kaotiska familj, hans vilda styvsöner och cementblandaren i trädgården gör inte direkt saken bättre, men det är hans egen hemlighet som håller på att göra honom galen. Klarar han av att stå ansikte mot ansikte med Lily, kvinnan han älskade trettio år tidigare?

Fotbollslegenden Eric Cantona gör rollen som sig själv i denna hyllade dramakomedi.

Med Steve Evets, Eric Cantona, John Henshaw
Regi Ken Loach

torsdag, januari 28, 2010

SOS-anrop till folkvalda från ideéllt arbetande förening.

"Hej!

För din kännedom i egenskap av kommunfullmäktigeledamot.

Vårsäsongen 2010 inledde Åkersberga Filmstudio sina visningar för 65:e säsongen i obruten följd. Sedan januari 1978 har filmstudion satt Österåkers kommun på den svenska filmkartan genom att visa kvalitetsfilm för en trogen, entusiastisk och kunnig publik som uppskattat att till en rimlig kostnad se angelägen film.

Åkersberga Filmstudio är ansluten till den ideella visningsorganisationen Sveriges Förenade Filmstudios (SFF), grundad 1953, och som organiserar mer än hundra filmstudior runt om i landet. Filmstudiorörelsens filmkulturella verksamhet är högt respekterad av alla som arbetar med film i Sverige. Åkersberga Filmstudio tillhör de tio största i landet och hade vårsäsongen 2009 427 medlemmar och höstsäsongen 2009 402 medlemmar. Hittills under vårsäsongen 2010 är vi 389 medlemmar.

Filmstudion började sina visningar med två säsonger i dåvarande Bergaskolans aula som då också fungerade som biograf. Våren 1979 flyttade vi till den moderna och tekniskt avancerade biografen Facklan i det nybyggda Folkets Hus. Där har vi varit hyresgäster i mer än trettio år med undantag för vårterminen 2001 då vi tillfälligt höll till i Berga teater.

Från 1994 och fram till våren 2008 drevs biografen av Eurostar AB ( Per Magnus Almquist och Richard Liljedahl). Filmstudion hade ett mycket bra samarbete med dem. De förstod filmstudions betydelse även för den kommersiella biografverksamheten, att vi var en ideell förening utan vinstintressen och bedrev ett viktigt filmkulturellt arbete i kommunen till glädje för många invånare. De var kort sagt inte ute efter att tjäna pengar på oss.

Våren 2008 lämnade Eurostar Åkersberga och biografen Facklan. Folkets Hus tog över sin egen biograf. Därmed förändrades filmstudions situation drastiskt.

För vårsäsongen 2008 betalade filmstudion ca 32.500:- till Eurostar AB. Vid ett möte i maj 2008 informerades Folkets Hus föreståndare Kåge Gustafsson och kultursekreteraren Maria Söderlund om denna kostnad. Vid samma möte blev det även klart att filmstudion kunde fortsätta visa film i biografen Facklan. Kåge Gustafsson antydde också att filmstudions kostnader skulle komma att öka. Men vi kallades inte till något samtal, möte eller förhandling trots att jag under hela hösten och halva våren 2009 enträget påminde Kåge Gustafsson om att vi måste träffas. Svaren var mestadels undvikande.

Utan att ha haft något samtal med mig, eller att jag blivit kallad till någon information eller möte där Folkets Hus sagt något om vad de tänkt, damp det i min bostad i mitten av mars 2009 ner ett brev från Folkets Hus. I kuvertet låg en faktura på drygt 104.000:- för höstsäsongen 2008.

Jag kontaktade Kåge Gustafsson, Sune Dahlqvist och Lars Starkerud i Folkets Hus styrelse i hopp om att detta måste vara ett misstag. Jag påpekade också att vi inte hade haft något möte där vi kommit överens om denna i våra ögon fullständigt orimliga kostnadsökning. Jag sa också att detta innebar en omedelbar nedläggning av filmstudions verksamhet.

Efter några sömnlösa nätter fick jag så småningom veta att fakturan inte var så allvarligt menad, att jag inte skulle ta den på allvar. Folkets Hus ville bara visa filmstudion vad den verkliga kostnaden för biografen var. Man skickade alltså ut en skojfaktura.

Efter påtryckningar från filmstudions sida (vi ville veta om vi kunde fortsätta visa film hösten 2009) ägde ett möte rum i slutet av maj 2009 där Folkets Hus presenterade ett kostnadspaket för hösten 2008, våren 2009 och hösten 2009. Detta förslag innebar i princip en fördubbling av våra kostnader retroaktivt och att vi för hösten 2009 skulle betala 60.000:-. Eftersom det har gått bra för filmstudion under flera år, hade vi en ekonomisk buffert att ta av. Vi accepterade, men insåg att vi inte kunde fortsätta betala dessa summor i längden.

Inför vårsäsongen 2010 trodde jag att vi också skulle betala 60.000:-. Men beskedet från Folkets Hus var att vi nu skulle betala 80.000:- i lokalhyra, minst 11.500 för maskinist, minst 3.000:- i fraktkostnader, dessutom skulle filmhantering och administrativa kostnader tillkomma. Minst 94.500:- alltså. Vi fick också veta detta inte var förhandlingsbart.

Nu kör vi den sista säsongen. Det är oklart om vi kommer att kunna betala det Folkets Hus kräver av oss för vårsäsongen 2010, vi vet ju inte var kostnaden blir exakt. Jag hade ett möte med Ingela Gardner Sundström i höstas där jag kortfattat redogjorde för situationen som uppstått. Jag avslutade med att fråga henne om vi skulle lägga ner eller fortsätta under våren 2010. Hennes svar var "kör".

Våra trogna filmintresserade medlemmar är förtvivlade över att denna kulturinstitution på filmens område försvinner efter 32,5 år. Men efter denna säsong har vi ingen buffert, och vi varken vågar eller vill starta upp en ideellt grundad verksamhet som kan sluta med att vi kanske får ett underskott på 20.000:- till 30.000:-. Vi har inför våren 2010 ändå höjt kostnaden för varje medlem med 50:-, men vi vet ju aldrig hur många vi blir varje säsong. Vi vet inte heller vad Folkets Hus kommer att kräva av oss hösten 2010.

Kostnaderna är inte heller rimliga. Om alla andra filmstudior i landet skulle ha lika många föreställningar som Åkersberga Filmstudio har (11 filmer per säsong, varje film visas två gånger vilket innebär 22 föreställningar), skulle alla med några få undantag ha en kostnad på mellan 25.000:- och 45.000:-. Vi ska alltså betala ca 100.000:-. Nästan alla kommuner värnar filmstudions verksamhet och förstår vilken betydelse den har.

Som vi ser det finns det två möjligheter att rädda filmstudion. Den ena är att kommunen betalar det ev underskott som kommer att uppstå efter varje säsong samtidigt som man aktivt arbetar på att lösa biograffrågan i kommunen. Den andra möjligheten är att kommunen erbjuder filmstudion en annan biograflokal hösten 2010. Men det är bråttom eftersom tiden går fort.

Så är läget och vi är minst sagt både bedrövade och ytterst förvånade över på vilket sätt Folkets Hus behandlat filmstudion. Vår förhoppning står nu till invånarnas politiska företrädare i kommunen. Om man tycker att denna ideella föreningsverksamhet är viktig - ja då borde det vara möjligt att hitta en positiv lösning.

Vi emotser alltså snarast ett besked om hur kommunen tänker göra.

Förutom en regelbunden kontakt med Ingela Gardner Sundström har jag också beskrivit filmstudions situation för Elisabeth Gunnars och ledamöterna/suppleanter i kultur- och fritidsnämnden. Även de fritidspolitiker som är medlemmar i filmstudion har fått information om läget.

Du är varmt välkommen att besöka filmstudions visningar för att på plats ställa frågor och få en uppfattning om hur den fungerar. Nästa film (Looking for Eric av Ken Loach) visas onsdag 27/1 och torsdag 28/1 kl.19.00 på Facklan. Vårsäsongens program bifogas.


Med vänlig hälsning
Mats Sladö
För Åkersberga Filmstudio"

SOS-anrop till folkvalda från ideéllt arbetande förening.

"Hej!

För din kännedom i egenskap av kommunfullmäktigeledamot.

Vårsäsongen 2010 inledde Åkersberga Filmstudio sina visningar för 65:e säsongen i obruten följd. Sedan januari 1978 har filmstudion satt Österåkers kommun på den svenska filmkartan genom att visa kvalitetsfilm för en trogen, entusiastisk och kunnig publik som uppskattat att till en rimlig kostnad se angelägen film.

Åkersberga Filmstudio är ansluten till den ideella visningsorganisationen Sveriges Förenade Filmstudios (SFF), grundad 1953, och som organiserar mer än hundra filmstudior runt om i landet. Filmstudiorörelsens filmkulturella verksamhet är högt respekterad av alla som arbetar med film i Sverige. Åkersberga Filmstudio tillhör de tio största i landet och hade vårsäsongen 2009 427 medlemmar och höstsäsongen 2009 402 medlemmar. Hittills under vårsäsongen 2010 är vi 389 medlemmar.

Filmstudion började sina visningar med två säsonger i dåvarande Bergaskolans aula som då också fungerade som biograf. Våren 1979 flyttade vi till den moderna och tekniskt avancerade biografen Facklan i det nybyggda Folkets Hus. Där har vi varit hyresgäster i mer än trettio år med undantag för vårterminen 2001 då vi tillfälligt höll till i Berga teater.

Från 1994 och fram till våren 2008 drevs biografen av Eurostar AB ( Per Magnus Almquist och Richard Liljedahl). Filmstudion hade ett mycket bra samarbete med dem. De förstod filmstudions betydelse även för den kommersiella biografverksamheten, att vi var en ideell förening utan vinstintressen och bedrev ett viktigt filmkulturellt arbete i kommunen till glädje för många invånare. De var kort sagt inte ute efter att tjäna pengar på oss.

Våren 2008 lämnade Eurostar Åkersberga och biografen Facklan. Folkets Hus tog över sin egen biograf. Därmed förändrades filmstudions situation drastiskt.

För vårsäsongen 2008 betalade filmstudion ca 32.500:- till Eurostar AB. Vid ett möte i maj 2008 informerades Folkets Hus föreståndare Kåge Gustafsson och kultursekreteraren Maria Söderlund om denna kostnad. Vid samma möte blev det även klart att filmstudion kunde fortsätta visa film i biografen Facklan. Kåge Gustafsson antydde också att filmstudions kostnader skulle komma att öka. Men vi kallades inte till något samtal, möte eller förhandling trots att jag under hela hösten och halva våren 2009 enträget påminde Kåge Gustafsson om att vi måste träffas. Svaren var mestadels undvikande.

Utan att ha haft något samtal med mig, eller att jag blivit kallad till någon information eller möte där Folkets Hus sagt något om vad de tänkt, damp det i min bostad i mitten av mars 2009 ner ett brev från Folkets Hus. I kuvertet låg en faktura på drygt 104.000:- för höstsäsongen 2008.

Jag kontaktade Kåge Gustafsson, Sune Dahlqvist och Lars Starkerud i Folkets Hus styrelse i hopp om att detta måste vara ett misstag. Jag påpekade också att vi inte hade haft något möte där vi kommit överens om denna i våra ögon fullständigt orimliga kostnadsökning. Jag sa också att detta innebar en omedelbar nedläggning av filmstudions verksamhet.

Efter några sömnlösa nätter fick jag så småningom veta att fakturan inte var så allvarligt menad, att jag inte skulle ta den på allvar. Folkets Hus ville bara visa filmstudion vad den verkliga kostnaden för biografen var. Man skickade alltså ut en skojfaktura.

Efter påtryckningar från filmstudions sida (vi ville veta om vi kunde fortsätta visa film hösten 2009) ägde ett möte rum i slutet av maj 2009 där Folkets Hus presenterade ett kostnadspaket för hösten 2008, våren 2009 och hösten 2009. Detta förslag innebar i princip en fördubbling av våra kostnader retroaktivt och att vi för hösten 2009 skulle betala 60.000:-. Eftersom det har gått bra för filmstudion under flera år, hade vi en ekonomisk buffert att ta av. Vi accepterade, men insåg att vi inte kunde fortsätta betala dessa summor i längden.

Inför vårsäsongen 2010 trodde jag att vi också skulle betala 60.000:-. Men beskedet från Folkets Hus var att vi nu skulle betala 80.000:- i lokalhyra, minst 11.500 för maskinist, minst 3.000:- i fraktkostnader, dessutom skulle filmhantering och administrativa kostnader tillkomma. Minst 94.500:- alltså. Vi fick också veta detta inte var förhandlingsbart.

Nu kör vi den sista säsongen. Det är oklart om vi kommer att kunna betala det Folkets Hus kräver av oss för vårsäsongen 2010, vi vet ju inte var kostnaden blir exakt. Jag hade ett möte med Ingela Gardner Sundström i höstas där jag kortfattat redogjorde för situationen som uppstått. Jag avslutade med att fråga henne om vi skulle lägga ner eller fortsätta under våren 2010. Hennes svar var "kör".

Våra trogna filmintresserade medlemmar är förtvivlade över att denna kulturinstitution på filmens område försvinner efter 32,5 år. Men efter denna säsong har vi ingen buffert, och vi varken vågar eller vill starta upp en ideellt grundad verksamhet som kan sluta med att vi kanske får ett underskott på 20.000:- till 30.000:-. Vi har inför våren 2010 ändå höjt kostnaden för varje medlem med 50:-, men vi vet ju aldrig hur många vi blir varje säsong. Vi vet inte heller vad Folkets Hus kommer att kräva av oss hösten 2010.

Kostnaderna är inte heller rimliga. Om alla andra filmstudior i landet skulle ha lika många föreställningar som Åkersberga Filmstudio har (11 filmer per säsong, varje film visas två gånger vilket innebär 22 föreställningar), skulle alla med några få undantag ha en kostnad på mellan 25.000:- och 45.000:-. Vi ska alltså betala ca 100.000:-. Nästan alla kommuner värnar filmstudions verksamhet och förstår vilken betydelse den har.

Som vi ser det finns det två möjligheter att rädda filmstudion. Den ena är att kommunen betalar det ev underskott som kommer att uppstå efter varje säsong samtidigt som man aktivt arbetar på att lösa biograffrågan i kommunen. Den andra möjligheten är att kommunen erbjuder filmstudion en annan biograflokal hösten 2010. Men det är bråttom eftersom tiden går fort.

Så är läget och vi är minst sagt både bedrövade och ytterst förvånade över på vilket sätt Folkets Hus behandlat filmstudion. Vår förhoppning står nu till invånarnas politiska företrädare i kommunen. Om man tycker att denna ideella föreningsverksamhet är viktig - ja då borde det vara möjligt att hitta en positiv lösning.

Vi emotser alltså snarast ett besked om hur kommunen tänker göra.

Förutom en regelbunden kontakt med Ingela Gardner Sundström har jag också beskrivit filmstudions situation för Elisabeth Gunnars och ledamöterna/suppleanter i kultur- och fritidsnämnden. Även de fritidspolitiker som är medlemmar i filmstudion har fått information om läget.

Du är varmt välkommen att besöka filmstudions visningar för att på plats ställa frågor och få en uppfattning om hur den fungerar. Nästa film (Looking for Eric av Ken Loach) visas onsdag 27/1 och torsdag 28/1 kl.19.00 på Facklan. Vårsäsongens program bifogas.


Med vänlig hälsning
Mats Sladö
För Åkersberga Filmstudio"

fredag, januari 22, 2010

Brustna omfamningar

Kärlekshistorien om förhållandet mellan en regissör och en skådespelerska, som är fast i ett destruktivt äktenskap med en mäktig och hänsynslös affärsman.

Med Penelope Cruz, José Luis Gómez, Blanca Portillo
Regi Pedro Almodóvar

Augustilunch i Rom

Trots att han befinner sig i medelåldern lever Gianni fortfarande med sin mamma. I det gamla huset mitt i Rom är det mamman som bestämmer, och Gianni är glad om han får tillåtelse att gå ner till baren och ta ett glas då och då. Ekonomiskt är den lilla familjen lite på fallrepet och när hyresvärlden erbjuder att efterskänka hyran mot att Gianni tar hand om hans gamla mamma över helgen, kan han inte säga nej.

Med Gianni Di Gregorio, Valeria De Franciscis, Marina Cacciotti
Regi Gianni di Gregorio

måndag, januari 18, 2010

ÅKERSBERGA FILMSTUDIO VÅREN 2010

Välkommen till biografen Facklan onsdagar/torsdagar kl. 19.00 då vi visar

13.1 AUGUSTILUNCH I ROM Italien 2008, Di Gregorio 75 min
14.1 Ljuvlig liten filmpärla om hårt hållne ungkarlen Gianni som inte bara sköter sin mor utan också på grund av ekonomiska bekymmer snart ser sig omgiven av fyra oemotståndliga gamla damer med aptit på livet.

20.1 BRUSTNA OMFAMNINGAR Spanien 2009, Almodóvar 125 min
21.1 Olika genrer förenas i detta välspelade, oförutsägbara och visuellt njutbara triangeldrama som rör sig på olika tidsplan där skådespelerska åtrås av svartsjuk affärsman och en blind regissör som bytt namn.

27.1 LOOKING FOR ERIC Storbritannien 2009, Loach 115 min
28.1 Underbar må bra- historia om brevbäraren Eric. Han håller på att helt tappa greppet om sin turbulenta tillvaro, får stöd av arbetskamrater men framför allt av fotbollsgeniet Eric Cantona för att hitta hem igen.

10.2 DE OSYNLIGA Norge 2008, Poppe 120 min
11.2 Dömd för barnamord släpps Thomas ur fängelset, får jobb som organist men upptäcks av mamman till det döda barnet. Psykologiskt starkt om några människors sorg, tvivel och försök till förlåtelse

17.2 PARIS Frankrike 2008, Klapisch 124 min
18.2 Vackert fotograferad och inkännande episodfilm som är en kärleksförklaring både till Paris och några karaktärer, bl a den hjärtsjuke Pierre och hans syster Elise, som försöker få sina liv att fungera.

24.2 SÉRAPHINE Frankrike 2008, Provost 120 min
25.2 Berörande och övertygande om den ensamma pigan Séraphine som på sin fritid målar tavlor. När tyske konstsamlaren Wilhelm Uhde upptäcker henne kommer första världskriget emellan, men de ska ses igen.

10.3 CADILLAC RECORDS USA 2008, Darnell 108 min
11.3 Berättelsen om hur Leonard Chess startade Chess Records och introducerade odödliga artister som Chuck Berry, Etta James, Howlin’ Wolf och Muddy Waters. En musikalisk grundkurs fylld med dramatik.

24.3 LA ZONA Mexiko 2007, Plá 90 min
25.3 En oerhört stark och drabbande debut. Social satir väldigt nära verkligheten om hur demokrati och människovärde upprätthålls i en värld där några lever i slumområden och andra i ”gated communities”.

31.3 STILL WALKING Japan 2008, Kore-Eda 108 min.

1.4 Ett bitterljuvt, varmt och nyansrikt familjedrama där barnen efter lång tid återsamlas i föräldrahemmet. Feststämningen vill inte riktigt infinna sig då gamla missförstånd och konflikter kommer upp till ytan.

14.4 WALTZ WITH BASHIR Israel 2008, Folman 90 min
15.4 Vad minns människor som varit med i krig? Ari, som var soldat under första Libanonkriget, försöker minnas genom att intervjua kamrater som var med då i denna mästerliga och prisbelönta animerade film.

21.4 DEN FÖRSTA DAGEN PÅ RESTEN AV DITT LIV Frankrike 2008, Bezancon 108 min

22.4 Underhållande och engagerande om familj med en uttalad fransk atmosfär som vi följer under 12 år och där klyftan mellan barnen och föräldrarna tydligt blottläggs. Varje familjemedlem har sin egen berättelse.

MEDLEMSKORT kostar 350:- ( 11 filmer) och säljs på BIBLIOTEKET måndag 11.1 och tisdag

12.1 kl. 17.00 - 19.00 eller före varje föreställning.

Medlemskort gäller för onsdag eller torsdag. Kortet är personligt och får inte överlåtas! Enstaka biljetter säljs inte! Med reservation för ändringar.

UPPLYSNINGAR: Mats Sladö 540 654 36, Eddie Vivenius 540 239 08

ÅLDERSGRÄNS: 15 år

Otydliga krav, bristande kontroll och obefintlig uppföljning

Jag blev kontaktad av en grupp kommuninvånare och skattebetalare men också anställda i ett av kommunens anlitade städföretag som drabbats av städentreprenörens oegentligheter.

De anställda berättade om de usla arbetsvillkor och missförhållanden som råder i ett städbolag som har kontrakt med kommunen för att sköta städningen av våra skolor, sporthallar, daghem m fl. De hade att berätta om att flera av dem arbetat under en längre tid utan kontrakt, att några fått jobba svart, att de inte fått ut sin semesterersättning, att de inte fått avtalsenliga löner, att de fått utstå trakasserier och hot från arbetsledaren, att de utan förvarning fått längre arbetstider än avtalat, att de bara efter påtryckningar fått ut löner de senaste tre månaderna, men också att de nu blivit uppsagda p g a arbetsbrist trots att städbolaget fått förlängt kontrakt. Nu när de blivit uppsagda har städentreprenören nekat de ett arbetsgivarintyg som gör att de inte kan söka a-kassa.

Med hjälp av internet och ett telefonsamtal till Skatteverket kunde jag snabbt spåra det omtalade städbolaget och upptäckte uppseendeväckande omständigheter. Skatteskulder på över åtta miljoner, konkurshot, en bolagsstyrelse med s k ”målvakter”, svart arbete, tidigare problem med uteblivna betalningar av löner och semester till anställda mm.

En sån historik fullt med missförhållanden borde direkt ha diskvalificerat städföretaget från att få kommunens städuppdrag. Men även om kommunen missat i första skede vill man ju tro att det finns kontrollposter eller uppföljningar från kommunens sida för att stoppa sånt under kontraktets löptid.

Nu har ju inget av detta hänt. Vad jag förstår har kommunen missat kontrollera företaget under upphandlingsskedet och det har brustit senare i kontroll och uppföljning. De drabbade är de anställda som även bor och betalar skatt i Österåkers Kommun.

Otydliga krav på och bristande kontroll av dem som utför skattefinansierade tjänster, i kombination med anlitande av den entreprenör som lämnar det lägsta anbudet, slår förr eller senare mot oss själva. Det drabbar skattebetalare, brukare och anställda. Men det drabbar också seriösa företagare som verkligen vill göra ett bra jobb.

Helt klart är att med otydliga krav, bristande kontroll och obefintliga uppföljningar drar vi till oss oseriösa entreprenörer som kan kamma hem lättförtjänta pengar på bekostnad av de anställdas arbetsvillkor.

Det bör påpekas att vi politiker har ett ansvar för att förhindra att ekonomisk brottslighet får fotfäste i den offentligt finansierade sektorn. Det faller på vårt bord att se till att våra skattemedel förvaltas väl, att vi kontrollerar och följer upp hur våra skattemedel används, att vi har koll på att skattepengarna inte går till oegentligheter. Vi har ett politiskt ansvar för hur upphandlingar sköts och vilka entreprenörer och underentreprenörer som anlitas.

Med detta vill jag fråga Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström
- Vad har brustit i kommunens agerande i detta specifika fall?
- Med tanke på hur det har gått med detta specifika fall, hur bedömer du kommunens rutiner gällande krav, kontroll och uppföljningar vid upphandling?
- Vad kommer kommunen att göra för de anställda, tillika kommuninvånare och skattebetalare, som råkat illa ut för oegentligheter från en av kommunens anlitade entreprenörer?

Action-dator i Österåker nu!

2010-01-08
Motion
Vänsterpartiet i Österåker

Action-dator i Österåker nu!

Tre fjärdedelar av all vård i Sverige idag bedrivs av anhöriga och närstående. Det är inte ovanligt att den som vårdar en sjuk anhörig i hemmet känner sig isolerad och ensam.

För att stödja och underlätta för de anhörigvårdarna har ett flertal kommuner i Sverige infört ett databaserat stöd med så kallade Action-dator.

Action är en förkortning för ”Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older people´s Needs”, vilket översatt till svenska blir ”Anhörigvårdares IT-baserade stöd för vård och omsorg i hemmet”. Genom den kan äldre som vårdar anhöriga i hemmet få kontakt och stöd.

Genom datorn är det lätt för den äldre att få lättfattliga fakta om vanliga sjukdomar som stroke och demens. Datorn ger också tillgång till specialanpassade spel, gymnastikprogram och information om livet som anhörig.

För att lära sig hantera datorn går användaren en kurs där personlig kontakt med andra deltagare är en viktig del. Vilket borde kunna anordnas regelbundet vid luncher och Internet-caféer för anhörigvårdare som får Action.Vi yrkar att

Österåkers Kommun omgående undersöker möjligheten att installera specialutrustade datorer/ Action-dator i hemmet hos äldre och på mötesplatser som stöd för anhöriga och ensamståendeFrancisco Contreras

Eddie Vivenius

Trafiksituationen på Söralidsvägen i Åkersberga.

Interpellation
2010-01-12
Vänsterpartiet i österåker

Till Byggnadsnämndens ordförande

Angående trafiksituationen på Söralidsvägen

Det finns uppenbara problem med trafikintensiteten, säkerheten, tillgängligheten och miljön på och längs med den hårt belastade Söralidsvägen. Den ständigt ökande trafiken har redan medfört ett flertal dödsolyckor och svårt skadade.

Nu förväntas det bli än mer problematisk om uppgifterna från bland annat insändare i lokaltidningarna stämmer att ett nytt kontorshus planeras att byggas på Luffarbacken. Detta utöver redan planerade flerfamiljeshus på Luffarbacken och småhus i Björkhaga,

Av allt att döma håller inte Söralidsvägen i sin nuvarande utformning tillräckligt god standard för att få en utökad trafikbelastning. Dessutom har det visat sig att de hastighetsberäkningar på 50 - 55 km/h som gjorts inte stämmer. I verkligheten är hastigheterna betydligt högre.

Österåkers kommun vill leva upp till parollen "trygg och säker kommun". Det måste därför vara ett grundläggande krav om vi vill vara en trygg och säker kommun att vi snabbt ingriper när det förekommer uppenbara risker för att någon människa blir skadad till följd av exempelvis ökad trafik.

Boende i områden längs Söralidsvägen har uppmärksammat problemen med den ständigt ökande trafiken. Det har kommit förslag om att sätta upp någon typ av farthinder i form av rondell vid korsningen av Fjärilsvägen för att sänka hastigheten och få ett bättre flyt på trafiken. Vänsterpartiet anser att kommunens folkvalda bör lyssna på den lokala opinionen.

Vi vill därför ställa följande frågor till Byggnadsnämndens ordförande:

- Anser den politiska majoriteten att trafiksituationen på Söralidsvägen är bra?

- Om inte - Vad planerar Ni att göra åt trafiksituationen på Söralidsvägen?

- Varför kan Ni inte, i avvaktan på en mer permanent lösning, omedelbart placera ut exempelvis tillfälliga farthinder vid Fjärilsvägen för att hålla hastigheten nere, som trots reglerna om hastighetsbegränsning på 50 km/h inte efterlevs?Francisco Contreras
Eddie Vivenius
Vänsterpartiet i Österåker