fredag, november 27, 2009

Granatäpplen och myrra

Denna kärlekshistoria inleds med att vi får följa Zaid, genom checkpoints och förbi muren, på väg till sitt stundande bröllop med Kamar. Efter bröllopet flyttar Kamar hem till Zaid som driver en olivodling i Ramallah. Hon är inte helt bekväm med livet som hemmafru och drömmer om att återuppta sitt arbete som dansare, vilket inte ses med blida ögon av hennes svärföräldrar. Situationen försvåras ytterligare när den israeliska armén fängslar Zaid eftersom han vägrar ge upp sin mark till förmån för nya israeliska bosättningar.


Med Hiam Abbass, Ali Suleiman, Yasmine Al Massri
Regi Najwa Najjar

lördag, november 14, 2009

I taket lyser stjärnorna

Baserad på Augustbelönade ungdomsboken med samma namn av Johanna Thydell. Jenna 13 år har just börjat sjuan och borde egentligen bara ha kompis och kärleksproblem att oroa sig för. Men Jennas mamma har cancer…
Med Josefin Mattsson, Mika Berndtsdotter Ahlén, Annika Hallin
Regi Lisa Siwe

söndag, november 08, 2009

Råttatouille

Remy är inte som de andra råttorna och när han av en olyckshändelse skiljs från flocken och hamnar på en lyxrestaurang kan hans matintresse blomma ut. Linguini är nyanställd och kan inte laga mat men med Remys hjälp blir han mästerkock.

Med Gustaf Skarsgård, Göran Engman, Johan Hedenberg (röster)
Regi Brad Bird & Jan Pinkava

Specialutrustade datorer som stöd för äldre och anhöriga.

Vad tycker Du om välfärden? Klicka på:http://www.tyckom.nu

Installera specialutrustade datorer i hemmet hos äldre och på mötesplatser som stöd för anhöriga och ensamstående.

På flera platser i andra kommuner i Sverige finns nu en så kallad Action-dator installerad. Action är en förkortning för ”Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older people´s Needs”, vilket översatt till svenska blir ”Anhörigvårdares IT-baserade stöd för vård och omsorg i hemmet”.är inte ovanligt att den som vårdar en sjuk anhörig i hemmet känner sig isolerad och ensam.


Genom den kan äldre som vårdar anhöriga i hemmet få kontakt och stöd.
Tre fjärdedelar av all vård i Sverige idag bedrivs av anhöriga och närstående. Det
Genom datorn är det lätt för den äldre att få lättfattliga fakta om vanliga sjukdomar som stroke och demens. Datorn ger också tillgång till specialanpassade spel, gymnastikprogram och information om livet som anhörig.
För att lära sig hantera datorn går användaren en kurs där personlig kontakt med andra deltagare är en viktig del. Vilket borde kunna anordnas regelbundet vid luncher och Internet-caféer för anhörigvårdare som får Action.

Installera specialutrustade datorer i hemmet hos äldre och på mötesplatser som stöd för anhöriga och ensamstående.

Söralidsvägen mellan länsväg 276 och Muskötvägen.
Det är sedan länge problem med trafikintensiteten, säkerheten, tillgängligheten och miljön på och längs med Söralidsvägen mellan länsväg 276 och Muskötvägen.
Nu förväntas det bli än mer problematisk om uppgifterna i insändare och annonser från ett av lokalpartierna i KF att ett nytt kontorshus planeras att byggas på Luffarbacken är rätt?

Utöver redan planerade flerfamiljshus på Luffarbacken och planerade småhus i Björkhaga till den redan hårt belastade Söralidsvägen. Samt detaljplan för Bergsättra Västra ( att behandlas av KF 091123). Orealistiska teoretiska beräkningar har gjorts för hastigheter 50 resp. 55 km/h på Söralidsvägen, vilka i verkligheten är högst osannolika då hastigheterna är betydligt högre.

Någon typ av farthinder i form av rondell vid korsningen av Fjärilsvägen erfordras för att sänka hastigheten och få ett bättre flyt på trafiken. Den ständigt ökande trafiken har redan medfört ett flertal dödsolyckor och svårt skadade. Söralidsvägen i sin nuvarande utformning håller inte tillräckligt god standard för att få en utökad trafikbelastning.

Österåkers kommun vill leva upp till parollen "trygg och säker kommun". Vänsterpartiet anser att det här är en typ av frågor där kommunens folkvalda bör lyssna på den lokala opinionen. Samt snabbt ingripa för att ge medborgarna en bra miljövänlig och säker boendemiljö så att inte någon människa blir skadad till följd av ökad trafik, som egentligen inte borde förekomma om man istället byggde "Förbifart Österåker" . Det måste vara ett grundläggande krav om man vill vara en trygg och säker kommun.

Med anledning av de problem boende i området tagit upp ställer vi därför följande frågor:

Anser den politiska majoriteten att trafiksituationen på Söralidsvägen är bra?
Om inte - Vad planerar Ni att göra åt trafiksituationen på Söralidsvägen?
Varför kan Ni inte, i avvaktan på en mer permanent lösning, omedelbart placera ut exempelvis blomlådor vid Fjärilsvägen för att åtminstone hålla hastigheten nere på den biltrafik, som trots reglerna om hastighetsbegränsning på 50 km/h som finns vid Söralidsvägen inte efterlevs?

onsdag, november 04, 2009

There Will Be BloodEn berättelse om familjerelationer, girighet, religion och olja i sekelskiftets Texas, där allting kretsar kring en man och hans projekt i oljeindustrins barndom.

Med Daniel Day-Lewis, Martin Stringer, Kevin J. O'Connor
Regi Paul Thomas Anderson