torsdag, oktober 22, 2009

Frozen River

Frozen River utspelar sig dagarna före julafton i en gränsstad mellan USA och Kanada. Två ensamstående mammor som lever på minimilön lockas av möjligheten att tjäna snabba pengar på människosmuggling, men det visar sig snart att riskerna är större än väntat.

Med Melissa Leo, Misty Upham, Charlie McDermott
Regi Courtney Hunt

torsdag, oktober 15, 2009

Katyn

Polen invaderades av Tyskland den 1 september 1939. Två veckor senare angrep Sovjetunionen från öst. Att 15 000 polska officerare försvann var länge ett olöst mysterium, men våren 1943 påträffades offren i en jättelik massgrav. Avrättningarna hade kommit som en direkt order från Stalin. Men den fullständiga sanningen låg gömd bakom järnridån tills det kalla kriget tagit slut.

Med Artur Zmijewski, Maja Ostaszewska, Andrzej Chyra
Regi Andrzej Wajda

lördag, oktober 03, 2009

Slumdog Millionaire

Jamal Malik, en 18-årig föräldralös kille från Bombays slumområden, är bara en fråga ifrån att vinna 20 miljoner rupier i den indiska tv-versionen av "Vem vill bli miljonär?".

Men när programmet tar paus arresteras han, misstänkt för fusk. Ingen tror att han, en pojke från slummen, ska veta de rätta svaren. Desperat försöker Jamal bevisa sin oskuld och går igenom fråga för fråga för att förklara hur han kunnat känna till alla svar.

Med Dev Patel, Anil Kapoor, Freida Pinto
Regi Danny Boyle & Loveleen Tandan

Man tänker sitt

Sebastian bor med sin mamma. Han är elva år gammal. Från toppen av kullen på lekplatsen ser han ut över grannskapet.

Han ser Jimmy som bor hos sina föräldrar trots att han har barn. Han ser Anders som precis har fått bygglov till en carport.

Där dagvattnet rinner ner i sänkan och bildar en bäckfåra letar Mischa efter fisk. Han kom som gästarbetare på sjuttiotalet men blev kvar. Sebastian ser asfalten ruttna.

Med Jörgen Svensson, Marek Kosterzewski, Sebastian Eklund
Regi Henrik Hellström, Fredrik Wenzel

Stort antal ungdomar i Österåkers kommun i narkotikahärva

Efter en stor polisinsats är 36 ungdomar i Åkersberga förhörda och misstänkta för narkotikabrott.

Samtidigt har ett nytt missbruk av den farliga, men lagliga, växten spikklubba uppmärksammats.

Fakta: spikklubba

Spikklubba (Datura stramonium) är en art i familjen potatisväxter.

Det är en hallucinogen växt som vid förtäring kan ge livshotande symtom. Ett hundratal frön leder till döden för en vuxen inom 4-8 timmar.

Spikklubba hör hemma i Asien men är spridd över hela världen. Den är sällsynt i Sverige men förekommer på bl.a. havsstränder.

Växtens blad har tidigare använts till astmamedicin.

Källa: Nationalencyklopedin och Södersjukhuset, Stockholm.

I somras visiterade polisen fyra narkotikapåverkade ungdomar och droghärvan i Åkersberga nystades upp.

Via två av ungdomarnas mobiltelefoner kunde totalt 36 ungdomar identifieras och i förra veckan avslutades förhören och ungdomarna har delgetts misstanke om ringa narkotikabrott.

-Det är en skrämmande hög siffra, men jag tror inte att problemet är varken större eller mindre i Åkersberga jämfört med andra förorter, säger Anders Enquist, närpolisbefäl i Åkersberga.

14 till 20 år
Ungdomarna, som är mellan 14 och 20 år, är nu misstänkta för eget bruk av cannabis. En del av ungdomarna är även misstänkta för att ha sålt narkotika vidare och i något fall även framställan av narkotika.

Insatsen, med hembesök, förhör och urinprov, genomfördes av Åkersbergapolisen och länskrims ungdomssektion.

-Det är så klart oroväckande att ungdomarna är så pass unga. Vi ser väldigt allvarligt på det här och för de personer som är under 15 år blir det en fråga för socialtjänsten, säger Jonas Wendel, utredningsledare på länskrims ungdomssektion.

"Lätt att få tag i"
Många av de ungdomar som ABC pratar med i Åkersberga säger att missbruket av cannabis är ett utbrett problem och att det är lätt att få tag på.

-Ja, det finns överallt. Man hör att det finns från kompisar, i skolan och i centrum, säger Mia Johansson.

-Det är relativt lätt att köpa narkotika här och jag känner folk som har provat, säger Jesper Bergkvist.

Missbruk av växten spikklubba
Förutom cannabis har Åkersbergapolisen uppmärksammat ett nytt stort problem med missbruk av växten spikklubba. Växten är inte olaglig men ger hallucinationer och är jämförbar med upplevelsen av ett LSD-rus.

-Flera personer har förts till sjukhus med svåra skador på lever och njure så det är en farlig växt. Den är inte narkotikaklassad så det är svårt för polisen att göra någonting men det är viktigt att föräldrarna får reda på detta och håller koll på sina ungdomar, säger utredningsledare Jonas Wendel.

Fler insatser i höst
Trots 36 misstänkta tror polisen att detta bara är toppen av ett isberg - både vad gäller missbruket av cannabis och spikklubba. I höst väntas fler insatser.

-Vi hoppas att den här insatsen fungerar som ett avskräckande exempel. Att ungdomarna inser att det farligt att använda narkotika och att det får konsekvenser, avslutar Anders Enquist, närpolisbefäl i Åkersberga.


Vad tycker Du som anställd och/eller kommunmedborgare om måndagens beslut i Österåkers KommunFullmäktige i frågorna kring intern avknoppning (överlåtelse av kommunal verksamhet) och extern utmanarrätt?

Vad de fackliga organisationerna, som är experter på de anställdas åsikter anser om detta och om den framtida arbetsmiljön samt att arbetsmarknadsparterna skiljdes i oenighet?

För såväl vård, skola och omsorg samt bibliotek, fritidsgårdar och bollplaner öppnas nu möjligheter för privatisering och investerade skattepengar som slutligen landar i stora privatägda koncerner. Trots att de fackliga organisationerna och den politiska oppositionen (V, S och MP) är motståndare till detta.

Vad som föreslås av Ingela Gardner Sundström (M) och senare också beslutas i KommunStyrelsen av alliansen och Roslagspartiet beslutas alltid likartat i KF p.g.a. högeralliansens majoritet.

Vinsterna privatiseras och förlusterna socialiseras på skattebetalarnas bekostnad.

Vänsterpartiet vill skapa ett bättre Österåker

Vänsterpartiet vägrar att acceptera den försämring av den offentliga servicen som blivit följden av den moderatstyrda alliansens politik.

Vi vill satsa på samhällets framtid – ungdomarna – men också se till att äldre,sjuka och handikappade har ett värdigt liv. Meningsfulla aktiviteter och god omvårdnad måste vara tillgängliga för alla – inte bara dem som har gott om
pengar eller släktingar som kan ta hand om dem.

God hushållning med våra skattepengar är viktig – då ska de inte hamna som vinster i privata bolag utan användas så att de kommer alla tillgodo.
Offentligt finansierad verksamhet ska drivas effektivt och med insyn över hur
pengarna används oavsett driftsform. Vi kräver stopp för ytterligare privatiseringar och ”avknoppningar”.

Valfrihet på brukarnas villkor – inte producenternas.

Vi vill värna om bland annat bibliotek, bio och musik. All kultur kan inte leva enbart på sponsorer och frivillighet utan kräver offentliga anslag för att överleva.

Bostadsfrågan, i synnerhet för ungdomar, måste lösas genom att bygga billiga hyresrätter. Alla har inte möjlighet att ta lån eller betala 6000:- eller mer i månadshyra. Alternativet blir för många att bo kvar hos föräldrarna eller
flytta till andra orter.

torsdag, oktober 01, 2009

Vänsterpartiet vill skapa ett bättre Österåker
Vänsterpartiet vägrar att acceptera den försämring av den offentliga servicen som blivit följden av den moderatstyrda alliansens politik.

Vi vill satsa på samhällets framtid – ungdomarna – men också se till att äldre,sjuka och handikappade har ett värdigt liv. Meningsfulla aktiviteter och god omvårdnad måste vara tillgängliga för alla – inte bara dem som har gott om
pengar eller släktingar som kan ta hand om dem.

God hushållning med våra skattepengar är viktig – då ska de inte hamna som vinster i privata bolag utan användas så att de kommer alla tillgodo.
Offentligt finansierad verksamhet ska drivas effektivt och med insyn över hur
pengarna används oavsett driftsform. Vi kräver stopp för ytterligare privatiseringar och ”avknoppningar”.

Valfrihet på brukarnas villkor – inte producenternas.

Vi vill värna om bland annat bibliotek, bio och musik. All kultur kan inte leva enbart på sponsorer och frivillighet utan kräver offentliga anslag för att överleva.

Bostadsfrågan, i synnerhet för ungdomar, måste lösas genom att bygga billiga hyresrätter. Alla har inte möjlighet att ta lån eller betala 6000:- eller mer i månadshyra. Alternativet blir för många att bo kvar hos föräldrarna eller
flytta till andra orter.