tisdag, oktober 28, 2008

Öppenhet är ingen fluga

Internet är "den viktigaste förändringen på många år för möjligheten att involvera människor" samt att sänka trösklarna till det politiska engagemanget.

Vi är på väg in i en helt ny politisk verklighet där gamla modeller byggda på toppstyrning och envägskommunikation inte kommer fungera. Framtidens politiska kampanjer är interaktiva och baserade i det lokala.

Människor vill delta och organisera sig efter sitt eget huvud och idag möjliggör webben detta. Därför kommer de organisationer som inte vågar låta människor organisera sig efter sitt eget huvud inte lyckas organisera människor.

Omdefiniera relationen mellan partiet och väljaren/aktivisten.

De som kommer på föreningsmöten gör det oftast för social verbal samvaro och att få tala till punkt om sina resp. hjärtefrågor.

Att då bli avbruten och anklagade för att inte vara tillräckligt lakonisk och orsaka alltför långa möten känns mycket oillfredställande.

Ska man få många engagerade måste man våga släppa kontrollen och ge utrymme för egna initiativ.

En värld där människor "mejlar varandra eller bloggar" är inget skräckscenario.

Skapa engagemang utanför den egna kretsen med de tekniska verktyg som nu finns till allas förfogande och är så bra på just detta.

Om folket nu inte vill komma till våra medlemsmöten, då kanske våra medlemsmöten måste komma till folket inågon form?

Det där att "maila och blogga", få svar resp. kommentarer, kanske inte är en så dum idé, trots allt.

Dagens Arena | Öppenhet är ingen fluga

Vinst från privatskolor hamnar i privata fickor

Ett av tre skolbolag delar ut vinst

De bolag som driver friskolor delade förra året ut 84 miljoner kronor till sina aktieägare.

En genomgång som SVT:s Rapport gjort visar att fem av sex bolag som driver friskolor gick med vinst förra året. En tredjdedel av bolagen delade dessutom ut pengar till sina aktieägare, totalt 84 miljoner kronor av en vinst på drygt en halv miljard kronor. Omsättningen för hela branschen var 10,7 miljarder kronor.

Utdelningarna till ägarna har fått tolv före detta lärare vid en av skolorna, Walters friskolor, att protestera i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Som jag tolkar saken så har man valt att profitera på verksamheten snarare än att konsolidera, det vill säga stärka en förbättrad utveckling, säger Samuel Rosenkvist, en av undertecknarna, till SVT.

Idrottsprofilerade Walters friskolor delade förra året ut 8 miljoner kronor av en vinst på 8,3 miljoner till sina aktieägare.

svt.se - Rapport

måndag, oktober 27, 2008

Österåkers kommun | Trafiksäkerhet

Vid senaste fullmäktige beslutades om att förslag till ny gång-och cykelplan 2008 för Österåkers kommun ska utföras.

Vilket bl.a innebär att i Österåkers kommun är det tillåtet för mopeder klass 2 (högst 25 km/tim) att köra på gång och cykelvägar.Men hur många kör sina mopeder så långsamt som högst 25 km/tim.?

Flertalet mopeder är trimmade och kör i betydligt högre hastigheter bland barn, äldre, hundar och funktionshindrade i barnvagn, med rollator, rullstol, Permobil, cyklar och koppelförsedda. trots blåa tilläggsskyltar med texten "Ej moped". Är inte förebyggande skydd av andra trafikantgrupper tillräckligt för att mopeder helt ska förbjudas på gång och cykelvägar i kommunen?

Trots att beräkningar gjorda av VTI (2005) visar att mopedisten löper betydligt mindre risk att skadas eller dödas på gång-och cykelväg istället för gata. Men på många mopeder färdas ibland tre (3) ungdomar utan hjälm och belysning i för hög hastighet och med bristande uppmärksamhet på våra gång- och cykelvägar.

Statistik för trafikolycksfall i Österåker fås idag enbart av polisrapporterade olyckor, vilket för med sig att det finns ett stort mörkertal i uppgifterna om antal gång-och cykelolyckor. Under 2002 -2006 har 17 st. fotgängarolyckor polisrapporterats med tre svårt skadade och 15 lindrigt skadade. Det har även rapporterats 20 stycken mopedolyckor med en död, sex svårt skadade och 24 lindrigt skadade i samband med olyckorna.

Fram till november under år 2007 har det polisrapporterats åtta cykel-sex fotgängare-och 11 mopedolyckor.

Österåkers kommun | Trafiksäkerhet

söndag, oktober 26, 2008

Lysande analys av Aron Etzler.

Skall socialdemokraterna bli politiskt menlösa, måste koalitionspartierna bli det också skriver Aron Etzler.

"Bråket mellan Mona Sahlin, miljöpartiet och vänsterpartiet har förvånat många, roat och förskräckt andra. Vad det i grunden handlar om är att socialdemokraterna inte kan hantera EU-kritik och kritik mot partiets omsvängning till en liberal ekonomisk politik.

Det är inte lätt att vara politiker. Å ena sidan skall måste man förklara inför sina väljare varför man förtjänar att väljas och stödjas. Även om det är oerhört enkelt att rösta i Sverige, måste väljarna ta ett aktivt beslut och få ett bra skäl att välja ett speciellt parti. Och sedan lång tid har väljarna i Sverige upphört att rösta likadant val efter val av tradition.

Men lyckade valrörelser kräver också horder av partimedlemmar, som delar ut valsedlar, kokar kaffe och bär högtalaranläggningar. De flesta arbetar, hör och häpna, ideellt, och måste därför känna att deras arbete är värt något.

Politiker borde alltså enligt denna logik vara lyhörda för sina stödtrupper, vara bra på att hitta viktiga frågor att kämpa för, och bra på att skapa entusiasm.

Det låter bra, eller hur? Men det finns en kraft som motverkar precis allt detta. Om en politiker idag faktiskt lyssnar på sina medlemmar och kastar sig in i en valrörelse med ett program för förändring, kommer politikern att skoningslöst göras ner. Inte framförallt av väljarna, utan av politiska motståndare, experttyckare och hela mediemaskineriet.

Alltför avvikande åsikter anses nämligen ha "låg trovärdighet". Alltför mycket förändring till höger eller vänster är "orealistiskt". Och mycket lyssnande på vanligt folk, det skulle man kunna tro var demokratiskt. Men det är det inte - det kallas "populism".

Varje dag avgörs graden av realism och trovärdighet av ledarskribenter, debattredaktörer, programproducenter och av experter. Som av en händelse bor nästan samtliga inblandade i denna expertjury i några villaområden runt Stockholm.

Skall politikern följa deras logik skall politikern strunta i samhällsförändrande ambitioner och istället hålla sig till det som är "etablerad sanning", det vill säga det som motståndarna och experttyckarna också kan hålla med om.

Politikern sitter alltså mitt i en dragkamp mellan önskemålen från sina närmaste vänner och de hotfulla ropen från de andra - tyckareliten och motståndarna. Av någon anledning har de svenska partierna de senaste årtiondena mest valt att lyssna till "de andra", och anpassa sig för att försöka förhindra att bli attackerade. Det kallas med ett fint ord för "triangulering".

Effekten är att politiken blir en slags härmningslek. Socialdemokraterna skall bli ett parti för entreprenörer - för att inte riskera att utpekas som "företagsfientliga". Reinfeldt försöker säger att han leder "det nya arbetarpartiet" - för att inte riskera att utpekas som ett högerspöke.

Sahlin härmar Reinfeldts förslag. Reinfeldt härmar Sahlin, som i sin tur snor bitar ur moderaternas partiprogram. Alla partier hamnar i "mitten".

Det sägs att det är så man vinner val i Sverige. Det kan stämma, även om ingen riktigt kan veta eftersom ingen kommer ihåg hur politik gick till innan den här trianguleringen startade. Men det som är helt säkert, är att triangulering är ett jättebra sätt för partierna att bli av med sina medlemmar.

De svenska partierna har tappat två tredjedelar av sina medlemmar på tjugo år. Det är helt logiskt. Om det ändå är experter och motståndarna som avgör vad ditt eget parti vågar göra, då spelar ju ditt eget engagemang ingen större roll. Och någonstans på vägen begrep medlemmarna i de svenska partierna att deras åsikter inte var speciellt värdefulla i slutändan, och gick över till vettigare sysselsättningar.

Värst har denna utveckling drabbat socialdemokraterna. Detta parti som en gång var världens starkaste socialdemokrati skulle om ordet funnits då, kunnat stoltsera med att vara först i Sverige med triangulering. Partiet har därefter aldrig återhämtat sig.

Socialdemokraterna började med att överta några av moderaternas viktigaste ståndpunkter: att Sverige skulle sänka skatterna för de rikaste (1989), gå med i EU (1994), sälja Telia (2000), säja ja till ett borgerligt pensionssystem (1998) och till EMU (2003).

Socialdemokraterna triangulerade sig bort från sina medlemmars åsikter. Resultatet var fantastiskt effektivt. Medlemmarna flydde i drivor: 1991 fanns 260.346. År 2004 var 124.789 kvar. Varje eftergift till moderaterna ledde också till stora interna gräl.

Socialdemokraterna fick en evig intern splittring kring EU-frågan. De tvingades dessutom genomlida två s.k. rosornas krig med fackföreningsrörelsen. Valresultaten sjönk också stadigt: från 1988, då partiet fick 43,2 procent har det gått neråt fram till valet 2006, då socialdemokraterna fick 35 procent. Det var socialdemokraternas sämsta resultat sedan Sverige infört allmän rösträtt.

Det fanns egentligen bara ett viktigt undantag från nedgångstrenden: valet efter katastrofregeringen Bildt 1994. Ungefär som läget i Sverige idag var väljarna så trötta på den sittande regeringen att Ingvar Carlsson sannolikt hade kunnat rappa sig igenom en valrörelse och ändå vinna.

Men eftersom socialdemokraterna inte begrep att bakgrunden till deras valseger 1994 var djupt rotad avsky för Carl Bildts regering fortsatte de att kopiera moderatpolitik och fick som tack från väljarna ett riktigt uselt valresultat igen i nästa val, 1998.

Någonstans under den här tiden borde ett ljus ha gått upp för partistrategerna på socialdemokraternas huvudkvarter, Sveavägen 68.

De hade gjort sina närmsta supportrar i LO förbannade. Medlemmarna valde bingo framför partimöten. Väljarna dök bara upp i tillräckliga mängder när de visste att det borgerliga alternativet kunde hota dem från hus och hem. Nu fanns möjlighet att bryta med fiaskot. Men expertstrategerna, som hade ordnat sjunkande valresultat under två decennier slog istället sina kloka huvuden ihop och kom fram med Mona Sahlin som partiledare och en ny mittenstrategi.

Redan innan Sahlin var på plats meddelade socialdemokraterna att man skulle acceptera stora delar av regeringen Reinfeldts skattepolitik (2007).Det dröjde ett tag innan Mona Sahlin själv hade en politik att presentera.

Men efter en lång intern process kom hon också ut och presenterade ett antal nya övertaganden av moderatpolitik: jobbpolitiken skall fokuseras på småföretagare (2008), man ställer sig positiv till fler ombildningar av hyresrätter (2008) skall börja ställa hårdare krav på arbetslösa (2008).

Sahlin ordnade också, som varje modern socialdemokratisk partiledare, ett eget krig med fackföreningsrörelsen. Så hon såg till att köra över LO på dess viktigaste fråga och struntade i möjligheten att använda Lissabonfördraget som en möjlig hävstång för att säkra arbetsrätten (2008).

Därefter inbjöd hon det för aktiva socialdemokrater minst populära regeringsalternativet, miljöpartiet och stängde dörren för det parti som de flesta socialdemokrater egentligen ville regera med, vänsterpartiet. Hon tillade - för att ingen skulle känna att det fanns en möjlighet att diskutera frågan - att alliansen med miljöpartiet skulle vara till år 2020.

Det här kan ju tyckas obegripligt för en utomstående, men som vi konstaterat är detta den moderna socialdemokratiska strategin i ett nötskal. Facket SKALL hållas på mattan. Medlemmarna utanför Stockholm SKALL muttra att de inte känner igen sitt parti. Väljarna SKALL rösta bort en impopulär borgerlig regering och sedan bli besvikna på sossarna valet efter.

Det är så här de jobbat på Sveavägen de senaste tjugo åren. Det har funkat dåligt hittills, och de tänker inte ändra sig förrän 2020.

Det nya i dagens situation är att andra partier också påtvingas denna metod. Eftersom socialdemokraterna efter tjugo år av kräftgång förstått att de troligen inte skulle nå gamla tiders valresultat måste de ta in nya partier i regeringen.

Och det absolut viktigaste om man bygger en sådan regering, det är att se till att de som man regerar med också skall strunta i SINA värderingar och medlemmar. Hur skulle det annars se ut? Skulle sossarna först köra över större delen av sin väljarkår i EU-frågan och sedan låta miljöpartiet få tycka som de vill?

Skulle sossarna först tvinga bort sina medlemmars önskemål om ekonomisk utjämning och sedan låta vänsterpartiet agitera som Ernst Wigfoss? Nej, nej och åter nej.

Miljöpartiet och vänsterpartiet måste också ändra sig. Slita ut sina hjärtefrågor, dra upp sina rötter och köra över sina medlemmar.

Miljöpartiet, de var kvicka. Det var redan klart att miljöpartiet inte skulle krävt en ny folkomröstning om EU-medlemskap efter 2010.

Men nu ordnade de snabbt en medlemsomröstning, ställde upp alla tunga namn på ena sidan och såg till att ta bort EU-utträdeskravet. Redan tidigare har de ryckt ut sina pacifistiska rötter, kritiken mot konsumtionssamhället och kapitalismens rovdrift på naturen. De hade gjort sin hemläxa, och just därför var de lika noggranna med att alla partier i regeringskoalitionen också skulle glömma sina hjärtefrågor.

Vänsterpartiet var inte så kvicka. De ville ha kvar sin kritik av marknadsliberalismen. Visserligen, sa vänsterpartisterna, har vi inte krävt att utgiftstaket skulle bort under nästa mandatperiod. Det räckte inte för Sahlin.

Visserligen, sa vänsterpartisterna, har vi ju gjort upp en massa uppgörelser under åtta års tid, och då var utgiftstaket inget problem. Det räcker inte, menade Sahlin.

Visserligen, påpekade en del, har LO enhälligt kongressbeslut på att antingen ändra eller avskaffa systemet med utgiftstaken.

Visserligen, muttrade borgerliga ekonomer, är nog utgiftstaket ett problem ifall Sverige får akut ekonomisk kris. Och visserligen, tänkte nog en och annan, struntar alla länder i hela Europa just nu i eventuella utgiftstak eftersom de tydligen kan kasta hundratals miljarder efter sina banker för att rädda dem.

Men de sakerna har Mona Sahlin tack och lov aldrig behövt svara på offentligt, och därför kan spektaklet fortsätta.

Nej, ingenting vänsterpartiet försökt hittills, har lyckats. Och det handlar i grund och botten om en strategi som socialdemokraterna följt sedan tjugo år.

Det räcker inte att socialdemokraterna blir de nya moderaterna i valet 2010. Vänsterpartiet och miljöpartiet måste också bli moderater.

Skall socialdemokraterna bli politiskt menlösa, måste koalitionspartierna bli det också. Alla skall med."

skriver Aron Etzler Chefredaktör för Flamman

Flamman

torsdag, oktober 23, 2008

Fjärilen i glaskupan

Elle-redaktören Jean-Dominique Bauby drabbas av en hjärnblödning som gör honom totalförlamad. Han kan bara blinka med ett öga, men med detta lär han sig kommunicera och skriver en bok om sitt öde.

Med Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Marie-Josée Croze
Regi Julian Schnabel

I'm Not There

Bob Dylans liv och karriär tolkas tämligen fritt i form av sex separata karaktärer spelade av sex olika skådespelare.

Med Christian Bale, Cate Blanchett, Adrien Brody
Regi Todd Haynes

onsdag, oktober 22, 2008

"Kapitalsparkonto" borde kallas "Kapitalspelkonto"

Namnet kapitalsparkonto är verkligen vilseledande om man inte som Pål Hollender väljer helt igenom oetiska aktiefonder till sitt "kapitalsparkonto".

Det borde heta vad det verkligen är nämligen "kapitalspelkonto" på samma sätt som våra pensionspengar spelas med på börsen. I och med pensionsreformen för tio år sedan blev hela Sveriges befolkning fondsparare.

Vem vill ha ett stipendium med pengar från porr- och vapenföretag?

På Malmö konstmuseum delar Pål Hollender ut avkastningen från sin helt igenom oetiska aktiefond. Det har gått fem år sedan konstnären Pål Hollender senast delade ut avkastningen från sin oetiska aktiefond. Stipendierna har vuxit från 1 500 till 5 000 kronor, trots den finansiella oron.

Mellan 18 oktober och 7 november kan alla intresserade lämna in sina ansökningar på Malmö konstmusuem. Den finansiella oron har allt annat än ödelagt de smutsiga branscherna. Stipendierna kommer från aktier inom porr-, vapen-, alkohol-, spel- och tobaksindustrin. En stor del av aktierna är amerikanska.

För fem år sedan delade Pål Hollender ut 13 stipendier på 1‑500 kronor från sin fond för ”etiskt eller estetiskt kränkta kulturkonsumenter”. Nu räknar han med 5 000 kronor till var och en.– Om man kommer in i utställningen väljer man att söka eller att inte söka.

Om man inte söker överlåter man till någon annan att ta ställning till vad pengarna ska användas till.

Man kan ju söka och inte hämta ut pengarna, eller ge dem till välgörande ändamål, eller köpa en plasma-tv.
Man kan ju också känna att de är för smutsiga och inte vilja ha med dem att göra?
– Absolut, men det är det som är min lilla poäng, att det har du oavsett du vill eller inte. Även de fonder som kallas etiska får ha fem procent aktier från de oetiska branscherna. Och oavsett hur många etiska fonder det finns kommer det fortfarande att finnas den här typen av aktier inblandade. Pengar är inte rena.

Pål Hollender ser utvecklingen av hans fond som en bild av utvecklingen i världen i stort.

– Om det blir stora stipendier har det gått dåligt för världen. Om fonden krymper och kan läggas ner, har det ju gått bra. På det sättet kan jag tycka att det finns ljuspunkter i den här börskraschen eftersom fonden trots allt blivit mindre.

tisdag, oktober 21, 2008

Brister i stöd till elever i Österåker!

Brister i stöd till elever i Österåker!
Elever i behov av särskilt stöd får inte den hjälp de har rätt till och många grundskolor förmår inte att ge sina elever tillräcklig arbetsro. Det visar en rapport om utbildningsverksamheten i Österåkers kommun som Skolinspektionen presenterade på tisdagen.

Skolverkets inspektörer har besökt samtliga grundskolor, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen i Österåkers kommun.

Vid inspektionerna upptäcktes flera brister.
Bland annat tycker Skolinspektionen att kommunen är dålig på att ge elever som har särskilda behov det stöd i undervisningen som dom behöver. Kommunen brister också i besluten om vilka som har rätt till sådant stöd.

Många grundskolor i kommunen har inte heller lyckats skapa den arbetsro som eleverna i skolorna behöver, enligt rapporten.

Österåker erbjuder inte heller alla plats i skolbarnomsorgen som skollagen kräver. Fritidshemmen lyckas heller inte alla gånger ge barnen en meningsfull fritid.

Enligt Skolinspektionen är andelen fritidspersonal med pedagogisk högskoleutbildning lägre i Österåker än i resten av landet.

Skolinspektionen tycker också att kommunledningen måste bli bättre på att stödja rektorerna i arbetet med att utveckla kommunens skolor.

skriver Peter Johansson
peter.johansson@sr.se

P4 Radio Stockholm - P4 - sr.se

Dagens Samhälle

Österåkers kommun placerar sig på 252:a plats av Sveriges 290 kommuner med –64. Vad är din kommuns placering?

Dagens Samhälle

måndag, oktober 20, 2008

"Bara en av fem svenskar vill minska strandskyddet"

Tre av fyra värnar om allemansrätten/strandskyddet

Det bör inte bli lättare att bygga vid stränder, anser 74 procent av svenskarna, enligt ny opinionsundersökning.

Regeringens förslag till ny strandskyddslag som gör det lättare för kommuner att besluta om dispens från byggförbud vid stränderna har svagt stöd, visar en opinionsundersökning som redovisas på Dagens Nyheters debattsida.

Färre än var femte svensk stöder förslaget.

Undersökningen har beställts av Världsnaturfonden, Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Svenska turistföreningen, Sportfiskarna och Svenskt friluftsliv. Drygt tusen personer har tillfrågats.Att kommuner ska få större inflytande över strandskyddet har länge drivits av Sveriges Kommuner och Landsting.

"Bara en av fem svenskar vill minska strandskyddet"

fredag, oktober 17, 2008

Swedbank Privat

Idag fick jag känna på hur det känns att stå tomhänt, rent kontantekonomiskt.

Jag var som kund på Swedbank i Åkersberga centrum, tillsammans med min hustru sedan 45 år för att göra ett akut kontantuttag inför en förestående ögonoperation, som jag måste bekosta själv.

Av handläggaren på banken fick vi veta att det inte fanns några pengar att ta ut från vårt gemensamma kapitalkonto. Att vi har en accelererande finanskris är vi båda väl medvetna om, men inte att den har gått så långt att hela vårt kapitalkonto skulle vara borta.

Som tur var för oss har inte banken sagt upp all sin äldre bankpersonal med beprövad yrkes-person-och livserfarenhet.

Per telefonsvarare och e-post fick vi under senare delen av fredagen kontakt med en av dessa äldre medarbetare med inställningen att "kunden har alltid rätt", särskilt om man som vi har varit kunder sedan början av 70-talet.

Av banktjänstekvinnan fick vi rätt besked om att det inte var fullt så illa och felaktigt som hennes yngre kollega felaktigt upplyste oss om under förmiddagen. "Endast" 29 % hade försvunnit i finanskrisens spår.

Det kändes befriande och skönt att få rätt information före helgen och över huvud taget samt att banken även har kvar personal som kan sköta sitt jobb på korrekt sätt.

Istället för att kontakta Finansinspektionen (FI) som är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden kunde jag nöja mig med att kontakta media för att på så sätt varna läsarna om vad man kan råka ut för i kontakter med oerfarna s.k. "bankhandläggare".

Finansinspektionen arbetar för att det finansiella systemet ska fungera väl med stabila företag och ett gott konsumentskydd och i Österåkers kommun saknar vi som bekant tyvärr fortfarande konsumentombudsman.

Swedbank Privat

torsdag, oktober 16, 2008

Funkas kommunprojekt - Funka Nu

Ska du bygga nytt eller bygga om inom något år? Kom med i Funkas kommunprojekt! Deltagande kommuner får ta del av våra hundratals tester och analyser av kommunala webbplatser och har möjlighet att styra projektet i önskad riktning.

Funkas kommunprojekt - Funka Nu

tisdag, oktober 14, 2008

Hur ska Sverige räddas?

Det diskuteras vilka åtgärder den svenska ekonomin behöver för att mildra krisen. Hör Lars Jonung som var borgerliga regeringens rådgivare under 90-talskrisen och Lars Calmfors, professor i nationalekonomi och ordförande i Finanspolitiska rådet.

Högerekonomen Lars Jonung i Studio Ett http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1390919&BroadcastDate=&IsBlock=0 talade lyriskt för att det bästa sättet att motverka en djup kris är att spränga utgiftstaket.

Du låter som Lars Ohly, sa programledaren. Ja, det finns en risk att man ser likheter, svarade högerekonomen.

söndag, oktober 12, 2008

Lars Ohly: Felbedömning av socialdemokraterna - Nyheter - Expressen.se

"De våta drömmarna om egen majoritet i regeringsställning har Sahlin, Wetterstrand och Eriksson inte sopat under lakanen."

Lars Ohly: Felbedömning av socialdemokraterna - Nyheter - Expressen.se

fredag, oktober 10, 2008

SeniorSurf 15 oktober 2008

Från hemsidor & communities till bloggar & videos
SeniorSurf 2008 den 15 oktober handlar om kommunikation dvs hur tekniken används när vi kommunicerar på nätet i dagens informationssamhälle. På många bibliotek och internetcaféer har vi en informationsdag kring att introducera seniorer i data och IT. Här följer några vanliga exempel på olika sätt att kommunicera med hjälp av Internet:
IT-Novisen kan t.ex orientera sig genom: Informationssök på nätet via t.ex - Google.se sökmotor.- Hitta.se telefonkatalog med kartor.- Officiella Sverige myndigheter i Sverige. - Bibliotekets söksystem biblioteksdatabas Libris, låna/söka.- Svenska tidningar på nätet- Leta.se sökkatalog.- Wikipedia ett gratis uppslagsverk. - Pricerunner jämför pris och bästa köpet. - Reseguiden hitta & boka resor,700 företag.- Födelsedagsguiden släkt och vänners födelsedagar.
E-post kan du skaffa gratis genom t.ex Googles GmailTesta direkt på denna webbplats utan registrering Yousendit.com
Ett SMS eller korta meddelanden skickas via mobilen/datorn genom att knappa in på tangentbordet/mobilen. Det kostar i regel en mindre summa hos mobilleverantören. Här kan du emellertid gratis efter registrering sända GratisSMS
Fortsättning för dig som vill kommunicera vidare: En blogg eller s.k dagbok skrivs direkt in via wepplatsen genom att skapa en användarprofil. Du publicerar sedan dina funderingar eller åsikter på nätet. Biblioteksblogg, Surftips Seniorer I chattfunktionen kan användas efter registrering. Korta snabba meddelanden skrivs och du får kontakt med andra i funktionen. - Passagens chatt- Jubii Chat- SeniorNet Sweden medlemschatt.
Video, webbtv & radio. Programvara t.ex - Windows Media Player för video eller- Realplayer för radio.- Webbradio Sveriges radios kanaler- SVT program missade program, gå tillbaka i tablåerna.- YouTube publicerar din video. I communityn eller nätsamhället skapar besökaren en användarprofil med foton, intressesfär med personligt nätverk på egen sida i en gemensam portal. T.ex - Facebook- Internetliv

SeniorSurf 2008

Vänsterpartiet bäst på frihet på Internet

En fransk organisation har kollat vilka EU-parlamentariker som röstade för frihet på internet vid telekompaketets behandling 080924.

Vänsterpartiet ligger i täten bland svenska ledamöter.

Telekompaketet innehåller förslag om att internetleverantörer ska kunna stänga av medborgare från internet utan domstolsbeslut.

EU-parlamentet röstade nej till några av frihetsinskränkningarna efter förslag från Eva-Britt Svensson. "Vi står för demokrati och medborgerliga friheter och rättigheter, och vi röstar också konsekvent enligt denna övertygelse", säger hon.

Se undersökningen här: Telecoms package directives 1st reading SE - La Quadrature du Net

torsdag, oktober 09, 2008

Folketshus Åkersberga - start

"Vill vi ha en bio i Åkersberga (undrar man på http://www.mittosteraker.se/ där http://www.linri.se/mittosteraker/smf/index.php har upphört utan vidare motivering och ingen förstår varför.)

Biografen Facklan lever på nåder, om inte besökarantalet stiger kommer nedläggningen att vara ett faktum.

Idag 5/10 så var det vid 13.00 visningen av den tecknade filmen WALL-E totalt 11 st besökare, det lär bli svårt att få verksamheten att gå ihop om inte fler Österåkersbor börjar gå på den lokala biografen.

Som det ser ut just nu så skall Folkets Hus Österåker, som driver Facklan, försöka att regelbundet ha filmvisning på biografen fram till jul säger Kå-Ge Gustafsson. Förhoppningen är givetvis att besökarantalet stiger så att verksamheten går runt så att biografen kan få fortsätta.

Program kan ses på: www.folketshus-aaberga.com klicka sedan på ”Film i Folkets Hus”
Biljettbokning kan göras på telefon 540 601 70 eller direkt i kassan.

Ni som vill ha en bio i Åkersberga – Gå på bio i Åkersberga NU!"Folketshus Åkersberga - start

La Zona

La Zona är ett lyxigt bostadsområde mitt i Mexiko City som är avgränsat med galler och skyddat av säkerhetsvakter för omgivningen där det råder total fattigdom. Tre killar från slummen bestämmer sig för att göra inbrott i ett av husen i La Zona vilket får ödesdigra konsekvenser för familjer på bägge sidor av muren.

Med Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdú, Daniel Tovar
Regi Rodrigo Plà"

onsdag, oktober 08, 2008

Bra talat Lars!

Vänsterpartiet får inte vara med i en eventuell rödgrön koalitionsregering efter valet 2010. Nu hotar partiledaren Lars Ohly att fälla ett sådant alternativ och driva fram ett nyval. Ohly anser att de två tidigare samarbetspartierna har hanterat vänsterpartiet på ett förödmjukande sätt.

TT


Aftonbladet telegram: Ohly hotar fälla rödgrön regering

Mamma Mia!

Att musikalen MAMMA MIA är en fenomenal succé utan dessa like kan väl inte undgått någon. Den har, sedan premiären i London 1999, gått för utsålda hus över hela världen.

Benny Andersson och Björn Ulvaeus står som medproducenter tillsammans med Tom Hanks och hans fru Rita Wilson.

Med Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård
Regi Phyllida Lloyd"

Dissent Magazine

I nya numret av vänstertidskriften Dissent analyserar ekonomen Timothy Canova kollapsens politiska bakgrund. Det är upplysande. De skyldiga pekas ut. En maktens järntriangel under 1990-talet: Bill Clinton, Alan Greenspan och Wall Street. George W Bush fullföljde bara den politik Clinton grundlade. Och har nu oturen att tvingas ta smällen.

Dissent Magazine

Slopad skatt gör rika rikare

"Av var och en efter förmåga, till var och en efter behov"! Källa :"Det kommunistiska -manifestet".

" Är man inte röd före 30 har man inget hjärta och är man röd efter 30 har man ingen hjärna", vem är källan till det uttrycket?

Slopad skatt gör rika rikare

tisdag, oktober 07, 2008

Bofrämjandet och Bofutaras VD och Byggnadsnämndens ordförande Jan Olov Sundström (m) är jävig enl. SKL.

Det råder minst sagt begreppsförvirring över vad som är "Bofutura" och vad som är "Bofrämjandet".

Dessutom finns det ytterligare ett tidigare yttrande från SKL:s förbundsjurist på en A-4 sida som tidigare funnits på http://www.osteraker.se/ liksom länken "Läs hela yttrandet" enl. nedan som är undertecknat av två jurister på SKL och är på fem A-4 sidor.

Men jag har personligen tagit kontakt med andra jurister, som stödjer mig i min uppfattning att vad som sägs på fem A-4 sidor av två jurister på SKL inte sammanfattningsvis skiljer sig ifrån vad som skrevs ursprungligen av SKL:s förbundsjurist på en A-4 sida. Jan Olov Sundström torde enligt alla tre SKL-juristerna vara jävig!!!

Bofrämjandet har fastställt en vision som innebär "en bostadsmarknad som ger alla människor möjlighet att förverkliga sina bostadsdrömmar".

– Svensk bostadspolitik skiljer sig på några väsentliga punkter från andra länders, säger Bofrämjandets vd Jan Olov Sundström.

- Sverige har vinstbegränsade hyror i hela beståndet av hyresrätter. Svensk hyreslag ger också hyresgästerna en unikt stark bytesrätt, vilket ger dem som inte har något att byta med, svårigheter att etablera sig på marknaden och göra bostadskarriär.
Vi vill vi medverka till att den svenska bostadsmarknaden fungerar på ett allt mer likvärdigt och transparent sätt som inom övriga EU, säger Jan Olov Sundström.
– Vi kommer att arbeta för att skapa ökad rörlighet och lägre transaktionskostnader samt för en mångfald i utbudet. Ett exempel är lägenheter med äganderätt som vi arbetat med under ett par års tid och som vi hoppas snart ska bli verklighet, fortsätter Jan Olov Sundström, och tillägger att man har identifierat några viktiga framgångsfaktorer för att nå målen:– Reformering av hyressättningssystemet
– Mer transparenta försäljningsmetoder
– Information om priser och kvaliteter
– Etableringsmöjligheter för svagare hushåll
– Bättre bytesmöjligheter
– Kommunernas incitament för att utveckla bostadsbeståndet
– Nya upplåtelseformer
– Långsiktig hållbarhet
– Reducera risken i plan- och byggprocessen.
Bofrämjandet som består av en grupp företag inom byggbranschen eller med anknytning till denna, och vill genom studier, debatt och information, stimulera intresset för boendet som en värdefull konsumtion samt öka kunskapen och förståelsen för bostadsfrågor i allmänhet. Intressenter i Bofrämjandet är Besqab, Cementa, Einar Mattsson, Electrolux Hemprodukter, Fastighets AB L E Lundberg, Folkhem, Föreningssparbanken, JM, Kone Hissar, Lennart Ericsson Fastigheter, NCC Construction Boende Sverige, Nyréns Arkitekter, Peab Sverige, Saint Gobain Isover, SBC, Skanska PDR Nordic, Strängbetong, SWECO FFNS Arkitekter, Veidekke Bostad, White Arkitekter, WSP Sverige.

Angående interpellation om jäv
Inför Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2007 hade en interpellation väckts om ordföranden i Byggnadsnämnden, Jan Olov Sundström (m), kan anses jävig. Sundström är sedan drygt ett år tillbaka också vd i Bofrämjandet, en intresseorganisation för företag, banker och andra intressenter inom byggindustrin. Frågan gällde om det uppdraget går att förena med uppdraget som ordförande i Byggnadsnämnden.

Österåkers kommun har fört frågan vidare till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för en juridisk expertbedömning. Till grund för bedömningen ligger fem regler om nämndjäv i 6 kap 25§ Kommunallagen.

SKL anger i sitt andra yttrande:”De fyra första punkterna i 6 kap 25 § blir knappast aktuella i detta fall. Ordföranden är visserligen ställföreträdare för Bofutura men det är osannolikt att föreningen som sådan skulle komma att inta partsställning i något ärende som handläggs av nämnden. ”

Sedan för SKL ett resonemang om jäv enligt den 5:e punkten, s k delikatessjäv, kan anses föreligga och vilka omständigheter som i så fall skulle krävas. Något entydigt svar finns ej, utan delikatessjäv kan uppstå i olika situationer för Byggnadsnämndens ordförande liksom för alla andra förtroendevalda.

Interpellationen besvarades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2007.

Läs hela yttrandet

Startsida Sveriges Kommuner och Landsting

Här blir flest utförsäkrade

Om ett och ett halvt år riskerar mer än 50 000 sjukskrivna att bli kommunernas ansvar. Här är Försäkringskassans nya beräkningar kommun för kommun

Österåkers kommun
Inv 18–64 år 23 245
Utförsäkrade 207
Procent 0,89


Dagens Samhälle - Här blir flest utförsäkrade:

måndag, oktober 06, 2008

John Bauergymnasiet, Åkersberga

Friskolekoncernen John Bauer organisation med säte i Jönköping, är sålt till det danska investmentbolaget Axcel. Affären blev klar i torsdags, men priset är hemligt.

Ägaren Rune Tedfors från Jönköping, som startade friskolekoncernen med skolor över hela Sverige och även utomlands, säger till Nyheterna att han sålde av åldersskäl.
- Huvudskälet är att jag börjar bli äldre och det är dags att gå vidare. Ska jag hinna avveckla innan pensionsdags så var det dags nu, säger Rune Tedfors.
Han kommer att arbeta vidare som anställd koncernchef, och senare som senior advisor under några år innan pensionen. Rune Tedfors kommer att fortsätta äga tio procent av John Bauerkoncernen.
Några nedskärningar ska det inte bli efter företagsaffären, enligt Rune Tedfors.
- En orsak till försäljningen var också att vi nu har fått in en partner som vill utöka och utveckla programutbudet och det känns väldigt bra.
Friskolekoncernen John Bauer organisation finns på 29 orter över hela landet och har 10 000 elever, bland annat i Jönköping och Värnamo och har även på senare år etablerat sig utomlands.
Bakom står företaget Ultra Education som tidigare arbetade med vuxenutbildning, men som 1999 gav sig in i friskolebranschen genom John Bauergymnasiet i Jönköping.
Företaget har varit lite av pionjärer när det gäller privata friskolor i Sverige och i Jönköping har etableringen av deras friskolor vållat hård politisk debatt. Skolan kritiserades också när man i början av 2000-talet lockade över elever från de kommunala skolorna genom att erbjuda gratislån av bärbara datorer till alla elever.
Det danska företaget som köpt John Bauer, Axcel organisation, får genom affären ett helt nytt affärsområde. Axcel är ett danskt bolag med ett svenskt dotterbolag som nu går in i John Bauer.
Axcel äger sedan tidigare 30 andra bolag.

John Bauergymnasiet, Åkersberga

söndag, oktober 05, 2008

Morfar till anorektiker

I gårdagens DN läste jag följande läsvärda insändare:"Idealen gör oss sjuka

Ätstörningar och depression är vanligt bland unga människor. Ändå är kunskapen om dessa farliga sjukdomar dålig. Nu måste skolan bli bättre på att informera om psykiska sjukdomar, skriver Elin Lager .

Svenska folket har aldrig mått så psykiskt dåligt som i dag. Ätstörningar och depression drabbar i dag människor i alla klasser, åldrar och kön. Ändå väljer makthavare, medier och allmänhet att blunda. Bulimi är obehagligt vanligt, en undersökning säger att 10 procent är drabbade, en annan 20-35 procent. Sjukdomen förekommer i de flesta åldersgrupper, men till största del bland kvinnor. Bulimiker kräks tvångsmässigt efter måltiderna, vilket inte bara är psykiskt skadlig, utan även innebär fysiska skador. Anorexi är självsvält, anorektiker lider dessutom ofta även av bulimi, 0,5-1 procent av befolkningen uppges vara drabbad. 15 procent av dem kommer att dö inom 12 år. Men många anorektiker och bulimiker lider även av depression. Det är viktigt att belysa att depression inte är sinnestillstånd, utan just en sjukdom. Den kan komma utan tydlig orsak, och medför stor smärta både för den som drabbas och personer runt omkring den. Depression brukar beskrivas som att ständigt befinna sig i ett mörker. För att bota fler och skapa en större förståelse i samhället måste skolan börja undervisa och på andra sätt upplysa om dessa sjukdomar. Det är uppenbart att behovet finns. Vad tror ni den vanligaste dödsorsaken för unga män, 15-24 år, är? Det är inte olyckor, alkohol eller slagsmål. Utan självmord. Bröstcancer har sin egen månad, men trots att lika många dör av anorexi och depression, så har de inte ens en dag. Skolan lägger ner stora pengar och resurser på alkohol- och drogundervisning, vilket självklart är jätteviktigt. Men det finns fler problem bland unga som är lika viktiga att belysa.Visst, många kommer aldrig att drabbas av dessa sjukdomar, eller ha någon nära som gör det. Men genom undervisning redan i skolan så skulle medvetenheten spridas. Kanske kommer framtida generationer att förstå att det inte bara handlar om att "skärpa till sig". Och kanske vi äntligen kan sluta placera dessa sjukdomar i facket "något man väljer att ha".

ELIN LAGER är 17 år och bosatt i Stockholm." Källa:DN

Barnfetma är ett växande problem som kräver förebyggande insatser och hjälp i tidig ålder för en mer hälsosam livsföring.

Ett viktigt steg är att stimulera och motivera barn och ungdomar till att röra på sig. Ett andra steg mot en hälsosam livsföring är att inte låta försäljning av läskedrycker och sötsaker förekomma i våra skolor eller idrottsanläggningar.

Österåkers kommun ska profilera sig som en hälsokommun där insatserna börjar redan i förskolan.

Men för den skull behöver man väl inte sätta upp massvis med anslag i skolorna om hur många kalorier skollunchen innehåller?
Tänk även på de ungdomar som är anorektiker och redan motionerar alldeles för mycket med hänsyn till deras alltför låga kroppsvikt.

lördag, oktober 04, 2008

"S drivs av Wall Streets bankruttmässiga ideologi"

"Vilka ledande politiker har under de senaste 20 åren vågat ifrågasätta den heliga maximen att marknaderna styr sig bäst själva och att kapitalet alltid söker sig till sin bästa och mest produktiva användning?

Vilka politiker har på allvar ifrågasatt den kapitalistiska kultur som genom enormt risktagande kan ge några få jättevinster men där förlusterna får bäras av alla?

Den svenska socialdemokratin har visserligen inte - lyckligtvis - accepterat tesen att välfärdspolitiken står i vägen för ekonomiska framsteg men det var ändå under socialdemokratiskt styre som konkurrensvisionen fick fäste i det svenska samhällsbyggandet. Iden att vi får en bättre utbildning genom konkurrerande skolor eller bättre sjukvård genom konkurrerande sjukhus eller säkrare och billigare vatten- och elförsörjning genom konkurrerande bolag och så vidare på praktiskt taget alla samhällsområden - alltsammans är i grunden ett utslag av samma värden och moral som nu driver Wall Street mot undergången.

I dag känner allt fler människor att det bara är en stark stat som kan skydda dem mot marknadens instabilitet och kapitalets maktbegär.

Att se socialdemokrater och miljöpartister förödmjuka vänsterpartiet är oerhört provocerande. Ska verkligen vänsterväljare medverka till att föra in (s) och (mp) i Rosenbad och samtidigt bli hunsade?"

"S drivs av Wall Streets bankruttmässiga ideologi"

fredag, oktober 03, 2008

Skattepengar slussas till scientologer

Enligt uppgift från vanligtvis välunderrättat håll anlitar även Österåkers kommun Narconon för LVM-vård och vård i behandlingshem, som har ökat kraftigt trots att deras behandlingsmetoder totalsågas av en svensk expert.- Tron är fri i vårt land. Men det har inget med vetenskap och beprövad erfarenhet att göra, säger Folke Sjöqvist, professor i farmakologi.

svt.se - Uppdrag granskning

Österåkers kommunfullmäktige 29 september 2008.Vid måndagens fullmäktige beslutades om att förslag till ny gång-och cykelplan 2008 för Österåkers kommun ska utföras.

Vilket bl.a innebär att i Österåkers kommun är det tillåtet för mopeder klass 2 (högst 25 km/tim) att köra på gång och cykelvägar. Men hur många kör sina mopeder så långsamt som högst 25 km/tim.?

Flertalet mopeder är trimmade och kör i betydligt högre hastigheter bland barn, äldre, hundar och funktionshindrade i barnvagn, med rollator, rullstol, Per-mobil, cyklar och koppelförsedda. trots blåa tilläggsskyltar med texten "Ej moped". Är inte förebyggande skydd av andra trafikantgrupper tillräckligt för att mopeder helt ska förbjudas på gång och cykelvägar i kommunen?

Trots att beräkningar gjorda av VTI (2005) visar att mopedisten löper betydligt mindre risk att skadas eller dödas på gång-och cykelväg istället för gata. Men på många mopeder färdas ibland tre (3) ungdomar utan hjälm och belysning i för hög hastighet och med bristande uppmärksamhet på våra gång- och cykelvägar.

Statistik för trafikolycksfall i Österåker fås idag enbart av polisrapporterade olyckor, vilket för med sig att det finns ett stort mörkertal i uppgifterna om antal gång-och cykelolyckor. Under 2002 -2006 har 17 st. fotgängarolyckor polisrapporterats med tre svårt skadade och 15 lindrigt skadade. Det har även rapporterats 20 stycken mopedolyckor med en död, sex svårt skadade och 24 lindrigt skadade i samband med olyckorna.

Fram till november under år 2007 har det polisrapporterats åtta cykel-sex fotgängare-och 11 mopedolyckor.

Österåkers kommunfullmäktige.

2007 hade Österåkers kommun ett överskott på 43 miljoner, vilket enligt delårsbokslutet 2008-06-30 visar ett underskott mot budget på 30 miljoner kronor (före volymjusteringar)! Vilka åtgärder ämnas alliansen vidta för att åstadkomma en ekonomi i balans?

Österåkers soliditet enligt balansräkningen var 47 procent enligt uppgifter för 2007.

Soliditet anger hur mycket av verksamheten som finansieras med eget kapital och obeskattade reserver det vill säga hur förmögen kommunen är. Soliditet räknar man ut genom att dividera det justerade egna kapitalet med balansomslutningen.

Långfristiga och kortfristiga skulder i kronor per invånare 2007.

Österåkers kommun Långfristiga 2894 Kortfristiga 7079 Totalt 4986,5

Vilken gymnasieskola gick under våren i konkurs?

Varför ska Biblioteket flytta från Folkets Hus till nya lokaler i centrum tidigast under år 2010?

Fler unga kommunpolitiker har hoppat av än vid samma tidpunkt förra mandatperioden. Det visar även en aktuell SCB-undersökning.

Fullmäktige i kommunerna blir gradvis allt mindre representativa för befolkningen under mandatperioden.
Det fastslog Richard Öhrvall från SCB när han på tisdagseftermiddagen presenterade nya siffror om avhopp i politiken under SCB:s Demokratidag.

Två år efter valet 2006 är avhoppen fler än två år efter valet 2002. Men medan den totala ökningen är måttlig är det en kraftig uppgång i antalet avhopp bland de unga under 30 år ­– framför allt bland kvinnorna.

Från 19 till 24 procent bland kvinnor under 30, från 16 till 20 procent bland män under 30. Totalt har drygt 10 procent av kvinnorna och drygt 8 procent av männen hittills lämnat sina uppdrag i förtid – i båda fallen en ökning med omkring 1 procentenhet jämfört med läget för fyra år sen.

Det betyder att de grupper i politiken som redan är underrepresenterade blir ännu mer underrepresenterade genom avgångarna i förtid.

Redan när perioden startade noterades ett rekord: Andelen ledamöter i fullmäktige som var över 50 år hade stigit till 60 procent. Avhoppstrenden visar att andelen ser ut att öka ytterligare fram till nästa val.

torsdag, oktober 02, 2008

En lanthandel i Provence

Mitt i sommaren måste Antoine lämna sitt slappa storstadsliv för att hjälpa sin mamma i familjens lanthandel i Provence. Pappan har blivit sjuk och orkar inte köra matleverenser till de få människor som fortfarande bor kvar i de utspridda små byarna. Det är med synnerligen kluvna känslor som Antoine återvänder till det föräldrarhem han trodde han lämnat för alltid.

Med Nicolas Cazalé, Clotilde Hesme, Daniel Duval
Regi Éric Guirado"

Beväpnade ungdomsgäng som skjuter in i äldres lägenheter, anlägger bränder och uppträder hotfullt

Droppen blev när ungdomsgänget sköt mot arbetsplatsen. Personal på ett äldreboende i Trollhättan överväger nu att säga upp sig.

TTELA.se