lördag, augusti 23, 2008

Byggnadsnämndens ordförande/ Kommunalrådets man är jävig enl. SKL:s jurister!

"Mitt i" går väl inte att lita på, den har ju kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner-Sundström dömt ut som en skitblaska vid tidigare KF-möten!

Dessutom är ju många av PEAB:s redan byggda bostadsrättslägenheter i Luffarbacken fortfarande osålda.

Men Jan Olov Sundströms egenägda bygglobbyingföretag förordar ju istället lägenheter med äganderätt enligt finsk modell enligt tidigare inlägg i detta ämne.

Varför svarar då Jan Olov Sundström : "Det marknaden klarar av idag är bostadsrätter" på Martin Gustafssons martin.gustafsson@mitti.se fråga?

Tvivlar han numera på sin egen företagside´ och/eller har han tagit till sig av SKL:s juristers skriftliga kritik?

Kommunstyrelsens ordförande Björn Molin (m) i Österåker f.d. socialdemokrat.

Björn Molins förvaltning blev verkligen händelserik och under mandatperioden bestod också turbulensen inom moderaterna. Dock inte värre än att (m) fortfarande hade väljarnas stöd. Dessutom fick IG (2002-) revansch på Björn Molin och kunde följaktligen återta posten som kommunalråd. En position som hon förstärkte i valet 2006 då (m) gjorde sitt bästa val på många år. Idag styrs kommunen av en Allians med moderaterna som primus motor och i övrigt bestående av fp, kd, c, och öp (Österåkerspartiet) f.d. Ny Demokrati.

Familjen Sundström-Gardner i Österåkers kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Björn Molin (m) Österåker 1998-2002 skriver "Jan Olov Sundström gör följande uttalande i det senaste numret av Södra Roslagen: Och några hyresrätter lär det inte bli framöver, i alla fall inte enligt Jan-Olov Sundström (m), ordförande i byggnadsnämnden, står det i inledningen. Jan Olov Sundström svarar: - Det marknaden klarar av idag är bostadsrätter. Vi (obs vi) i kommunen är inte beredda att skjuta till några pengar till hyresrätter. Så talar den dekadenta makten, eller rättare sagt den som tror sig ha makt och vill agera. Tack och lov kan vi rösta bort de maktfullkomliga moderaterna 2010 och ta fram ett program där det är fullt möjligt att bygga hyresrätter. Var ska vår ungdomar och mindre bemedlade bo någonstans om moderaternas arrogans speglas av Jan Olov Sundström - som definitivt inte har annat än fru Ingelas mandat att göra dylika uttalanden."

Länsstyrelsen riktar återigen kritik mot Österåker för brister i äldreboenden.

Ingen fullständig dokumentation av de äldres behov - och personer som bor upp emot ett år på korttidsboendet som saknar dusch.

Länsstyrelsen riktar återigen kritik mot Österåkers kommun denna gång angående Vårdbo äldreboende i Österskär!

Läs vidare genom att klicka på denna direktlänk: ttp://www.mitti.se/sv/Lokaltidningen/Sodra-Roslagen/

Källa: Martin Gstafsson martin.gustafsson@mitti.se tel.550 550 94

söndag, augusti 17, 2008

Kammarrätten säger nu nej till nya frigymnasier.

Att IT Gymnasiet i Sverige http://www.it-gymnasiet.se/default.aspx?di=1247&refid=1248 ska få kommunala bidrag till gymnasier i Luleå och Skellefteå.

Varför då i Österåker?

Denna fråga har ju inte ens varit upp till behandling i Österåkers kommunalfullmäktige. Inför läsåret 2007/2008 ville friskolebolaget starta gymnasier i de bägge kommunerna. Utbildningsprogrammen skulle handla om IT, elektronik och naturvetenskap.

Skolverket avslog ansökan om tillstånd och länsrätten gick på Skolverkets linje. Kammarrätten ändrar inte det beslutet.

Den konstaterar i sin dom att de planerade frigymnasierna inte tillför något nytt i förhållande till de utbud som redan finns i de aktuella kommunerna.

Kammarrätten pekar också på att elevunderlaget i regionen minskar kraftigt. Nya gymnasier skulle därför leda till stora svårigheter för kommunerna att hålla ett brett och varierat utbud.

onsdag, augusti 13, 2008

V behöver mer utomparlamentarism och IKT.

Läs vidare och delta i: http://www.linri.se/mittosteraker/smf/index.php?topic=233.0Jag har med stort intresse följt Demoex utveckling från start, då jag ser stora fördelar med kommunal direktdemokrati med hjälp av ITC. Däremot hyser jag stor misstänksamhet mot den s.k. "representativa demokratin" som ofta missbrukas av skrupelfria borgerliga individer som istället strävar mot oligarki.Demoex är ett initiativ från "gräsrötterna". Det började på Vallentuna gymnasium 3 oktober 2000. Kommunen arrangerade en studiedag på temat "IT och demokrati" och frågan kom på tal varför så få ungdomar är politiskt aktiva?

En del gymnasister svarade att de inte gillade att man måste välja ett "åsiktspaket". De upplevde att deras uppfattningar som helhet inte gick att placera på en höger-vänsterskala. Andra trodde inte att det gick att påverka genom politiken. "Besluten fattas ändå bara ovanifrån," menade de. Några svarade att de inte har tid att engagera sig. Ytterligare några upplevde politik som tungrott, tröttsamt och oengagerande.

Efter en stunds interaktiv diskussion via datornätverket följde en muntlig diskussion med några folkvalda politiker. Utvärderingen efteråt visade att gymnasisterna uppskattade snabbheten och strukturen i det elektroniska debattsystem som användes, men de kände sig överkörda i den muntliga diskussionen med politikerna som följde.

Några elever diskuterade utifrån denna erfarenhet tänkbara utvecklingar av demokratin med sin filosofilärare Per Norbäck, som jag har haft kontakt med.

Så föddes tanken på Demokratiexperimentet. De bestämde att de skulle registrera ett parti och ställa upp i kommunalvalet den 15 september 2002. De ville försöka ta sig in i fullmäktige utan några andra vallöften än direktdemokrati.

I januari 2002 började de arbeta med projektet. Snart fick de kontakt med Mikael Nordfors, en pionjär inom direktdemokrati i landet. Redan på tidigt 90-tal bildade Mikael ett parti, "direktpartiet", med liknande ideologi. Mikael erbjöd dem att utnyttja det dataprogram som han genom företaget Vivarto har byggt för direktdemokrati.

På sommaren 2002 delade Demoex ut flygblad till alla hushåll i kommunen med information om att de ställer upp i valet. De ordnade tröjor med Demoex logotype. I augusti lånade de en husbil och använde som valstuga. En viss uppmärksamhet från tidningar, radio och TV bidrog till att de fick de röster de behövde för att vinna ett mandat.

Den 4 november 2002 tog Parisa Molagholi för första gången plats i kommunfullmäktige som representant för Demoex. På första mötet argumenterade hon emot förslaget att höja de förtroendevaldas arvoden så effektivt att hon fick en spontan applåd av publiken.

Förslaget återremitterades och Demoex fick en kanonstart i politiken. Under hösten 2003 fick Demoex ett erbjudande från företaget Membro om att prova och utvärdera deras demokratiforum Ed gratis. Efter att de hade gjort det röstade medlemmarna för att göra Ed till sitt forum under 2004.