fredag, mars 28, 2008

Protokoll KF 0317

Taxeringsvärdet för en fastighet anses utgöra 75 % av vad en förståndig köpare kan tänkas vilja betala. 75 % av 1 107 000:- motsvarar ett marknadsvärde på 1 476 000:-
Den borgerliga alliansen beslutade vid KF 080317 att betala 2 000 000:- till en partikamrat (m). Jag undrar varför med tanke på att av kommunen anlitat värderingsföretag har värderat fastigheten Täljö 1:43 till 1 900 000 +- 200 000 kronor enligt beslutsunderlaget vi fick i KF.

Varför inte ny värdering alt. det lägre av värderingsföretaget rek. priset på 1 700 000:-?

No Country for Old Men

När en jägare hittar en väska med två miljoner dollar efter en blodig knarkuppgörelse får han såväl mexikanska maffian som den bindgalne yrkesmördaren Chigurh efter sig.

Med Tommy Lee Jones, Woody Harrelson, Javier Bardem
Regi Ethan Cohen & Joel Cohen"

torsdag, mars 27, 2008

Första allmänpolitiska debatten någonsin i KF

Om SL dubbelspår. Att vindkraften kan göra Österåker självförsörjande. Att förskolegrupperna är alldeles för stora enligt samtliga partier var en del av den information som gavs vid den första allmänpolitiska debatten någonsin i KF. Att varje partis inledningsanförande på 5 minuter med efterföljande debatt på 15 minuter inte överskreds kontrollerades med tidtagarur från presidiets upphöjda plats på scenen. Samt att debattinlägg efter inledningen betraktades som repliker och maximerades till 2 minuter.

Moderaterna ( 17 mandat ) talade om samhällsbyggnad och miljö. Harmoniska småhus. Nära till naturen. Orörda skogar och 80 nya ungdomsbostäder.

Socialdemokraterna ( 14 mandat ) talade om Österåkers framtid. Hyresrätter för ungdomarna. Ungdomsvåld. Det finns 43 miljoner för mycket enligt budgeten. Medborgarundersökningen från SCB visar att 2/3 av kommuninvånarna är missnöjda med kommunen.

Roslagspartiet ( 5 mandat ) talade om planfrågor. Förnyelseområden. Privata vägföreningar även i Åkersberga centrum. Planerat byggande av barnstuga i Svinninge är överklagad.

Centerpartiet ( 2 mandat ) talade om miljön. Kvalitetssäkring. Svinninge reningsverk. ( Höjning av SL:s månadskort ) Brännbacken. Många har slutat på Miljö-och Hälsovårdskontoret. Agenda 21 och 22 om tillgänglighet för funktionshindrade. Miljöbokslut.

Österåkerspartiet ( 2 mandat ) talade om biogasanläggning.

Miljöpartiet ( 2 mandat ) talade om trafikfrågor. Strandskydd. Gående- och cyklande ”bussar”. Nej till ”Röllingbyleden” och Rosenkälla!

Kristdemokraterna ( 2 mandat ) talade om att stärka familjen och skapa valfrihet för äldre. Vårdnadsbidrag. Ensamhet för äldre. Gemensamhetsboende för äldre.

Vänsterpartiet ( 2 mandat ) talade om ungdomars fritidsaktiviteter. Pengarna styr. Lagsporter, musik och bil. Fritidsgårdar.

Folkpartiet ( 5 mandat ) talade om utbildning. Klotter och skadegörelse. Nej till vårdnadsbidrag! Rika är en priviligerad grupp. Kvinnor lägre lön än män. Kvinnofälla

Reinfeldts resa har bara börjat

Borgerlighetens intressegrupper, för,utan att kanske alltid ha det klart för sig, de välbeställdas talan. Det säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Fredrik Reinfeldt vann valet och är mitt inne i regerandet av Sverige. Men hur gick det till? Vad är hans egen tolkning av valet och politikens vinnarvillkor? Två saker anses allmänt ha lett till den borgliga valsegern: Att alliansen lyckades erövra förtroendet i arbetsmarknadspolitiken och att den enades. Det förstnämnda handlar om politisk råmateria och det andra mer om politisk symbolik. Men vad betyder mest? Svaret kommer utan tvekan:

– Politikens råmateria betyder mest. Och det är därför jag är på kant med en del borgerliga bedömare som fäster sig vid symboler och kommunikation. Jag är av den bestämda uppfattningen att det är politikens kärna, sakfrågorna, som är det avgörande.

– En viktig komponent som jag tycker glöms bort när det gäller valresultatet är att alla först hävdade att vi inte kunde vinna när vi gick in i sommaren 2006 och att alla efter valet visste att berätta att det inte gick att förlora därför att Göran Persson var så slut och allt det där. Men inget av det där stämmer. Det fanns många saker som talade för vänstersidan, framför allt en god konjunktur. Vi i alliansen hade aldrig vunnit över viktiga väljare om inte vi och framför allt moderaterna hade gjort sin förnyelse. Inte i symboler utan i verklig politik kring i första hand sysselsättning och ekonomiskt ansvarstagande.

Men ändå, just alliansens förmåga att kompromissa och uppvisa ett konstruktivt sinnelag i förhandlingarna, var inte det en oerhört kraftfull symbol? Att kunna kompromissa är om något en svensk dygd. Var inte en av alliansens triumfkort att de, till skillnad från vänsterpartierna, lyckades komma överens, oavsett om vad?

– Jovisst, man ska kompromissa och vårda sina vänner. Och i någon mån är vi ett fortlöpande bevis för detta, hela vårt samordningskansli är ju en kompromissfunktion. Och vi har bara höjt tempot på de gemensamma besluten.

– Men man ska samtidigt veta att det som i förstone är en oerhörd visdom, att kunna ge och ta och vara generös, det blir i regeringsställning lätt betraktat som den urvattnade kompromissen. Och en sådan kan bli kritiserad för att inte vara exakt rätt när den ska genomföras.

– Det finns inget enklare än att ha ett lågt reformtempo, för då utmanar du inga strukturer och intressegrupper. Så fort du höjer tempot kommer invändningarna. Vad vi har gjort är just att ha höjt reformtempot, så pass att vi satt det svenska medvetandet i gungning. Då tar det ner värdet av att man kompromissar och håller ihop. Det bör noteras att den klassiska kritiken mot en borgerlig regering, att vi inte håller sams och förskingrar statsfinanserna, den ser vi inte längre. Nu handlar det om att vi skulle göra fel saker.

Flera borgerliga bedömare har ändå riktat kritik mot regeringen för att den inte i tillräcklig mån vårdar alliansen. Stämmer det? Har man varit försumlig efter valet?

– Jag håller talet i Vaxholm 2004 och lägger strukturerna för det som ska bli alliansen. Då börjar den borgerliga fördjupningen. Och självklart var det rätt då. Vari består de sexton större överenskommelser vi ingår därefter? Huvudsakligen att vi för första gången kan ge svar där vi förut inte gett gemensamma svar. Till slut har vi rett ut kärnkraftspolitiken och familjepolitiken och allt vad det är. Men man kan ju inte göra det en gång till. Allt som kunde användas som det borgerliga splittringskortet löste vi under den där perioden.

– Dessutom går man från att vara den pigga utmanaren till att bli den som har makten. Och makten granskas och kritiseras. Till det skall också läggas att 2007 också var ett reflektionsår. Två partier hade gått fram i valet men två hade också gått bakåt. Alla har sitt eget inre liv att hantera. Jag hade också att få ordning på moderaternas fortsatta förnyelse.

– När vi kritiseras kring detta handlar det om personer som inte tycker att sådant har något värde. Det är sådana som tycker att förnyelsen är fel eller inte förstår den eller inte ser att det är fyra partier som försöker utvecklas, och då blir deras fråga ”varför vårdar de inte alliansen?”. Men nu närmar vi oss hösten 2008 och då är vi återigen i en tvåårsloop. Nu ser jag förutsättningar att tidsmässigt hantera en alliansfördjupning vid sidan av regeringsinnehavet.

Och om ett nytt skede alltså kan ta vid under hösten 2008, vilken karaktär kommer fördjupningen då att få?

– För mig handlar det om att politiskt utveckla alliansen för att ge svar på verkliga samhällsproblem. Sådant som kvalitetsbrister i välfärdsverksamheter och rättsväsendets resurser. Och vi är fortsatt trogna en frihetsuppgift. Vi finns till för att öka människors frihet.

– Det jag har utmanat är tesen att friheten är enkel. Alltså frihet definierad som det en del moderater ägnade sig åt för tjugo år sedan. Friheten för dem var bara frånvaron av politik. Friheten var också mycket makro: västvärlden mot östvärlden. Men när friheten går ner på individnivå, när det handlar om transfereringssystem och människors olika beroendeförhållanden, då är friheten mer komplicerad. Då handlar det om att frigöra människor i deras vardagssituation. Och då kallar samma personer mig för samhällsingenjör, därför att jag tar mig an denna komplicerade verklighet. Men det är ett samhällsproblem att människor har brist på frihet i denna praktiska bemärkelse, och det ska alliansen fortsätta fördjupas för att lösa!

Den politiska borgerligheten är ju nu större än dess partier. Den omfattar också sådant som analytiker, skribenter och delar av akademi och näringsliv. Upplever Reinfeldt att det föreligger en skillnad i den verklighetsuppfattning regeringen företräder och den omgivande borgerlighetens syn på läget? Vilken skillnad då i så fall?

– Den största skillnaden är att mycket av borgerlighetens intressegrupper, utan att kanske alltid ha det klart för sig, för de välbeställdas talan. Det beskrivs till exempel som att värnskatten är en skatt som vanligt folk betalar, men vi har 385 000 som betalar värnskatt och vi har sju miljoner väljare.

– Det man blir väldigt klar över när man ser den allmänna kritik som riktas mot oss, och som gör att vi ligger efter i opinionen, det är orättviseargumentet. Det upplevs att vi för en politik som inte är rättvis när vi tar det ansvar vi tar. Därför återkommer jag hela tiden till att om vi ska få skattesänkningar att fungera i Sverige, få folk att ta dem till sig, då måste vanligt folk få ta del av dem. Det får inte vara så att skattesänkningar upplevs som något som bara någon annan får. Men vi är så inympade i detta att skattesänkningar bara är för någon annan att de flesta inte ens tror att de har fått skattesänkningar trots att de har det.

– Det säger något om den verkliga borgerliga frihetsuppgift vi har: att få folk i vanliga inkomstlägen att känna att de kan få ett bättre liv av skattesänkningar. Den resan har vi bara börjat.

Fredrik Haage
Svenska Nyhetsbyrån

Valplattform fråga på v-kongress

Alice Åström vill inte ha gemensam valplattform.
Det kommer att bli debatt på vänsterpartiets kongress i juni om partiet ska satsa på en gemensam valplattform med socialdemokraterna och miljöpartiet inför valet 2010.


Partiledningens linje ifrågasätts

Partistyrelsen med partiledaren Lars Ohly i spetsen har sagt nej till en gemensam valplattform, men alla vänsterpartister håller inte med.

Lars Ohly har avvisat kompromisser före valet med socialdemokraterna och miljöpartiet, med motiveringen att det skulle sudda ut partiets profil.

Vänsterpartiet ska i stället gå till val som ett tydligt vänsteralternativ och överenskommelser om samarbete får ske efter en eventuell valseger, enligt partistyrelsen.

I de motioner till kongressen, som partistyrelsen ska behandla, finns det de som stöder partiledningen, men också de som tycker att ledningen har fel.

Det gäller till exempel avdelningen i Jönköping, där Kenneth Kindblom är styrelseledamot.

– Det är inte säkert att en partiordförande alltid har rätt. I det avseendet tror jag att han resonerar fel. Att få en grund för ett bra valarbete är att det finns ett antal frågor som vi kan vara överens om. Det är en fördel som vi ser det i alla fall.

Hur mycket debatt tror du att det kommer att bli om den här frågan på kongressen?

– Jag vet inte, men jag uppfattar när jag pratar med partimedlemmar ute i landet så har man den uppfattningen som vi har framfört här, att det finns anledning att diskutera de här sakerna nu, och inte vänta med det, säger Kenneth Kindblom.

Alice Åström som förutom vice ordförande också är distriktsordförande i Jönköping, säger att samarbetet redan är igång mellan de tre partierna, men hon vill inte ha någon gemensam valplattform före valet.

– Det är ju så att mellan oss tre partier så skiljer politiken en del också. Att det finns kvar inför ett val tycker jag också är viktigt. Däremot är jag övertygad om att vi kommer att behöva vara överens om en del stora viktiga frågor innan valet för det kommer väljarna att vilja få besked om. Men steget till en gemensam valplattform är ganska långt ifrån det, säger Alice Åström.

Vid himlens utkant

Nejat som är professor i tyska flyttar till Istanbul efter det att hans far slagit ihjäl en fd prostituerad kvinna. Samtidigt flyr kvinnans dotter Ayten från Turkiet till Tyskland för att söka politisk asyl och där träffar hon Lotte som hon blir kär i. Då Ayten blir utvisad till Turkiet följer Lotte efter henne.

Med Baki Davrak, Tuncel Kurtiz, Nursel Kose
Regi Fatih Akin"

onsdag, mars 12, 2008

tisdag, mars 11, 2008

Lyssna på Radio Österåker 103,7 MHz 080316 Kl. 08.00 - 11.40

Plats: Radio Österåker 103,7 MHz

Datum: 2008-03-16

Tid: 08.00 - 11.40

Arrangör: Radio Österåker 103,7 MHz

Beskrivning: Lyssna på när Francisco Contreras, Bo Edle´n och Eddie Vivenius blir intervjuade resp. debatterar i den första allmänpolitiska debatt som någonsin hållits i Österåker KF.

Mer info: Eddie Vivenius vivenius@gmail.com Hemtelefon: 08-540 239 08 och mobiltelefon: 070-436 1199 eller 073-822 8528

Ej yrkesaktiva pensionärer får inte jobbavdrag!

- Visst kan man genomföra skatteförbättringar för pensionärer successivt. Men att börja med riksdagsledamöterna själva är att börja i fel ända. När de orättvisa skatterna ska rättas till bör man börja med vanliga pensionärer, säger PROs ordförande Lars Wettergren.
Lars Wettergren är upprörd och förvånad över att de som får riksdagspension får del av förvärvsavdraget fast de inte arbetar, medan andra pensionärer inte får det.
- Det är också förvånande att de inte verkar känna till skattereglerna. En pensionär med 13 000 kronor per månad betalar ca 600 kronor mer i skatt än en förvärvsarbetande med samma inkomst varje månad. Det är en stor orättvisa. Att riksdagsledamöterna själva inte omfattas gör saken ännu sämre, säger Lars Wettergren.

fredag, mars 07, 2008

ETC.se: Vad ska du göra på lördag?

I Österåkers kommun delar styrelsemedlemmar i Vänsterpartiet ut nejlikor till de kvinnor som passerar tätorten Åkersberga Centrum.

torsdag, mars 06, 2008

Last King of Scotland

Nyutexaminerade läkaren Nicholas Carrigan kommer till Uganda i början av 70-talet för att jobba som volontär. Efter att ha träffat Idi Amin, Ugandas nyblivne president, blir Nicholas utnämnd till Amins personlige läkare. Efter en rad händelser förstår han att Idi Amin inte är den han påstår sig vara.

Med Forest Whitaker, James McAvoy
Regi Kevin MacDonalds

söndag, mars 02, 2008

Ställ Israel inför rätta!

Israel fortsätter att döda palestinier. Blockaden mot Gaza svälter ut människor samtidigt som direkta attacker dödar civila, varav många är barn. Raketer skickas mot flyktingläger där människor inte kan gömma sig och inte försvara sig.
- Israels agerande är vidrigt och avskyvärt, säger vänsterpartiets ordförande Lars Ohly i en kommentar. Nu måste omvärlden reagera mot ockupationsmaktens uppenbara likgiltighet för palestinska liv.
Palestinska LO i Gaza har bombats, deras byggnader har totalförstörts. Bland annat svenska biståndsmedel har byggt upp den palestinska fackföreningsrörelsen.
- Detta borde vara tillräckligt för att den svenska biståndsministern skulle reagera med avsky mot Israels agerande, men Gunilla Carlsson är tyst, fortsätter Lars Ohly.
- Israels attacker är tydliga och grova brott mot den fjärde Genève-konventionen. Så länge inte omvärlden reagerar med styrka kommer brotten att fortsätta. Alla länder har möjlighet att ställa individer som gjort sig skyldiga till grova brott mot Genève-konventionen inför rätta. Nu är det hög tid att de ansvariga i Israel får svara för sina övergrepp. Jag kräver därför att Sveriges regering agerar så att de ansvariga ställs inför rätta, avslutar Lars Ohly.

lördag, mars 01, 2008

Jumper

David upptäcker en dag att han är en 'jumper' - att han kan teleportera sig från Tokyo till Rom på några sekunder. Men han märker också otäckt snart att detta är en livsfarlig färdighet…

Med Hayden Christensen, Rachel Bilson, Samuel L. Jackson
Regi Doug Liman"

Juno

16-åriga Juno blir av misstag gravid med sin bästa vän. Hon har inga planer på att behålla barnet utan vill adoptera bort det, men att hitta en perfekt värdfamilj visar sig svårare än väntat.

Med Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner
Regi Jason Reitman"