måndag, september 17, 2007

Byggföretagslobbyist leder byggnadsnämnden i Österåkers kommun.

17 sep 2007WEBBNUMMER: 11321 Lobbyist leder byggnadsnämnd

-->
Byggnadsnämndens ordförande i Österåker ifrågasätts som jävig i samtliga stora detaljplaneärenden det senaste året.
VERKTYG
skicka artikeln
skriv ut artikeln

Byggnadsnämndens ordförande i Österåker Jan Olov Sundström (m) är också sedan ett drygt år vd i föreningen Bofrämjandet, en lobbyingorganisation för byggindustrin.
Medlemmar är ett flertal av byggbranschens största aktörer och vissa av dem är inblandade i stora byggprojekt i Österåkers kommun. Det här förhållandet protesterar lokala Roslagspartiet emot.
I en färsk interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande ifrågasätter kommunstyrelseledamoten Håkan Westin (rp) om de båda rollerna är förenliga. För byggbranschen är det förstås idealiskt med en framstående lobbyist som ordförande i byggnadsnämnden, men för kommunen är det knappast etiskt riktigt, resonerar han ungefär i interpellationen. Österåkers kommun har vidarebefordrat frågan till jurister på Sveriges Kommuner och Landsting. Svaret: "i alla de ärenden som rör kommunens arbete med detaljplaner torde ordföranden vara jävig." Själv tar Jan Olov Sundström uppståndelsen med ro. – Jag har naturligtvis funderat över detta och det är fullständigt självklart att jag inte är jävig, säger han. Byggnadsnämndsordföranden förklarar att hans vd-uppdrag i Bofrämjandet uteslutande handlar om arbete på nationell nivå. Bofrämjandet jobbar med att förbättra förutsättningarna för bostadsbyggande i landet, lobbyarbetet är inriktat på principiella frågor och dem man försöker påverka är regering och riksdag. – Juristerna har tydligen inte tagit reda på hur det förhåller sig i Bofrämjandet. Mitt arbete har ingen vare sig regional eller lokal koppling, säger Jan Olov Sundström. Roslagspartiet har en annan åsikt och partiet tänker driva frågan vidare. Jan Olov Sundström är gift med kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (m). I Roslagspartiets ögon är båda makarna jäviga i de beslut som byggnadsnämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige fattat kring stora byggprojekt. – Det här är en viktig moral och etikfråga. Någon måste reagera, säger Håkan Westin. Interpellationen kommer att anmälas vid fullmäktigesammanträde nästa vecka svar kan dröja ännu en månad.
-->Av Måns Wikstrand
Vill du läsa fler artiklar som handlar om:
Juridik
Samhällsplanering


Dagens Samhälle - Lobbyist leder byggnadsnämnd

fredag, september 07, 2007

GUE / NGL

EU-Parlamentet kräver stopp för djurförsök på apor
En majoritet av EU-parlamentet gav på onsdagen sitt stöd till Jens Holms krav att stoppa djurförsök på apor. Endast en dag innan tidsfristen går ut skrev den 393e parlamentsledamoten under på hans krav. Kommissionen väntas i år föreslå ändringar av EU-lagstiftningen som gäller djurförsök. Holms skriftliga förklaring kommer nu att skickas som parlamentets uppmaning till kommissionen att de ska föreslå ett stopp för experiment på primater. "Jag är jätteglad att majoriteten i parlamentet vill stoppa de här onödiga och plågsamma djurförsöken" säger Jens Holm. "Det innebär inte att kampen är över, men det sätter press på kommissionen och det är en bra plattform för att gå vidare."

Social dumping av konsumenträttigheter?
EU-parlamentet beslöt med stor majoritet att stödja mer harmonisering av EU:s konsumentregler. Rapporten (A6-0281/2007) från inre markandens utskott var en översyn av den rådande konsumentlagstiftningen som bekräftade inre marknadens dominans över konsumentlagarna. Bland annat kompletteras dagens minimilagstiftning med en princip om ömsesidigt erkännande. Då kan Sverige visserligen ha kvar strängare lagar än andra EU-länder. Men vi får inte rätt att tillämpa dessa strängare krav på företag etablerade i andra medlemsstater. Vänsterpartiets ledamöter röstade emot rapporten, och hade till skillnad från parlamentes majoritet gärna sett initiativ till att lösa tvister mellan konsumentlagar i olika länder.

EU-parlamentet fördömer politiska arresteringar i Bangladesh
EU-parlamentet öser kritik över Bangladeshs militärregims fängslande av 160 politiska ledare. Ledamöterna är också djupt oroade över de förhållanden som Sigma Huda, FN:s särskilda rapportör om människohandel, hålls fängslad under. Sigma dömdes i förra veckan till tre års fängelse av en specialdomstol. Vänsterpartiets parlamentariker har arbetat för att uppmaningen skulle antas. "Jag är rädd att Hudas fängslande kan vara en hämnd från en självsvåldig militärregim" säger Eva-Britt Svensson. "Jag hade gärna sett att vi gått ett steg längre och krävt en omprövning av rättegången. Det fanns en sådan överenskommelse mellan alla politiska grupper. Men den konservativa gruppen svek i sista stund."

Resa till Grönland
Jens Holm kom förra veckan hem från en resa till Grönland för att studera klimatförändringarna. Han deltog som enda svenska EU-parlamentariker. "Norra halvklotets snabbast smältande glaciär finns i Ilulissat" säger Holm. "Den har fördubblat sin avsmältningshastighet bara på några år och rör sig nu med en hastighet av 30 meter per dag. På en dag smälter den av lika mycket färskvatten som hela New York förbrukar på ett år." Han är medlem av EU-parlamentets tillfälliga utskott för att bekämpa klimatförändringarna. Resan var en delegation av EU-parlamentariker och personal arrangerad av vänstergruppen GUE/NGL i EU-parlamentet._________________________________________________För mer information, besök www.vguengl.org


GUE / NGL

tisdag, september 04, 2007

This Is England

Shaun är en faderlös och ensam pojke som i sitt sökande efter en fadersgestalt hamnar i en grupp rasistiska unga män.

Med Joseph Gilgun, Stephen Graham, Kieran Hardcastle
Regi Shane Meadows"