söndag, augusti 28, 2005

V-kampanjen "rätt till jobb - rätt på jobbet".I tider när moderaterna kramar arbetsrätten, startar vänsterpartiet en kampanj för rätten till arbete och rätten på jobbet. Det första partiledaren Lars Ohly betonade vid lördagens kampanjmöte på Sergels torg i Stockholm var hur "oerhört mycket" som skiljer högerns och vänsterns lösningar för att bekämpa arbetslösheten.

Han anklagade den borgerliga alliansen för att vilja fatta politiska beslut som gör det svårare för lågavlönade att nå bättre villkor.

Om man driver tesen att det ska vara fritt fram för konkurrens på den svenska arbetsmarknaden utan hänsyn till de svenska kollektivavtalen, kommer vi att få en underklass av utländska arbetare som utnyttjas till usla villkor. Samtidigt blir det omöjligt för svenska fackföreningar att hävda sin medlemmars intressen och höja lönerna, sade Lars Ohly som i alla fall fick några turister och shoppande att stanna upp ett tag.

Moderatledningens nya mjuka linje gentemot facket tycks inte imponera på vänsterledaren:

Deras strategi är numera att de som har minst ska få betala samhällsomvandlingen med lägre löner och sämre villkor.

Vi vill inte ha ett samhälle där man jagar arbetslösa och sjuka, sänker ersättningsnivåer och talar om för dem: Det är ert eget fel att ni står utanför arbetsmarknaden, sade Ohly.

Vänsterpartiets medicin är att prioritera full sysselsättning framför låg inflation, bland annat genom att skapa minst 200.000 nya jobb i offentlig sektor under de kommande fyra åren.

V vill skapa 200.000 nya jobb

lördag, augusti 27, 2005

Filmen Batman Begins


Regi: Christopher Nolan
Skådespelare: Christian Bale, Liam Neeson, Katie Holmes, Michael Caine
Batmans mörka upprättelse
Till skillnad från tidigare Batmanregissörer väljer Christopher Nolan att undersöka fladdermusmannen själv och hans mänskliga gestalt Bruce Wayne.

1997 gjorde Joel Schumacher "Batman & Robin". En gräll, kitschig, urvattnad soppa som av de allra flesta (flera av de inblandade inte minst) räknas som en av 90-talets sämsta filmer. Enligt alla konstens regler borde det ha varit spiken i kistan för den Batmanfranchise som annars började så bra med två till stora delar utmärkta Tim Burtonregisserade filmer.
Men Christopher "Memento" Nolan ville annorlunda. Han ville inte se sin barndoms idol dö på ett så urbota fånigt sätt. Och Batman begins är återuppståndelsen, återupprättelsen, återtåget.

Jag hade turen att få besöka inspelningen av filmen för ett drygt år sedan och alla jag träffade då pratade om en mörk film. Det var, visade det sig, bara förnamnet. Nolans intention har varit att närgånget undersöka den person ingen av de tidigare filmerna egentligen har handlat om, den föräldralösa miljardären Bruce Wayne och hans alter ego Batman. Burtons och Schumachers filmer har, på gott och ont i Burtons fall, bara ont i Schumachers fall, mer kretsat kring de mer färgstarka, men samtidigt också mer endimensionella skurkarna. Medan Nolans film gräver sig djupt ned i den komplexe och, trots alla hans ninjaegenskaper, väldigt mänskliga hjälten (Batman saknar ju till skillnad från andra superhjältar helt övermänskliga krafter).
Det innebär att regissören har vridit på och skruvat till historien om hur Wayne får se sina föräldrar mördas och sedan hämnas dem genom att hindra allehanda brottslighet i den fiktiva metropolen Gotham.

Nolan har till exempel lagt till en stor dos österländsk kampsportsträning och mysticism. Men han har gjort det av alla de rätta skälen. Han har gjort det för att fördjupa både vår förståelse och fascination för Bruce Wayne och Batman, sätta fingret på hur skuldkänslorna och hämndbegäret efter föräldrarna på samma gång skrämmer honom och ger honom oanad styrka. Nolan och Christian Bale i huvudrollen vill få oss i publiken att förstå hur varje nyans av Bruce Waynes bakgrund får honom att vilja klä ut sig till en förvuxen fladdermus och rensa upp i den stad han ser slitas i stycken av maffian, den stad hans föräldrar försökte rädda.
Det tar sin lilla tid, med sina nästan två och en halv timmar är "Batman begins" i sammanhanget nästan att betrakta som ett episkt mastodontverk. Jag gillar det. Nolan tar i ända nere från tårna, lämnar inget åt slumpen och motiverar faktiskt det mesta. Visst finns det överflödiga sekunder och kanske något enstaka onödig scen, men de är, som det heter "few and far between".

Filmen Batman Begins

onsdag, augusti 24, 2005

Diskussionsfrågor rörande de svenska nationella miljömålen

1. Har Vänsterpartiet ambitionen att hålla fast vid riksdagens ambitiösa miljömål, alla allvarliga miljöproblem ska vara lösta inom en generation d.v.s. till ca 2020?
2. Flera miljömål kommer ej att nås inom en generation, hur ska Vänsterpartiet förhålla sig till det, dra ut på tiden, anslå mer pengar, eller...?
3. Ska Vänsterpartiet prioritera bland miljömålen om det är svårt att nå alla, vilka är i så fall de viktigaste?
4. Är vi beredda att miljöanpassa skattesystemet även om det innebär effekter i vardagen, t.ex. ändra bilförmånsbeskattningen?
5. Är vi beredda att miljöinvestera svenska pengar i andra länder om det är ekonomiskt effektivare? T.ex. att bygga reningsverk i andra länder.
6. Är miljömål viktigare än andra politiska mål?


Ohållbar Utveckling i förslag till Internationellt program
Naturtillgångar uttöms, växt- och djurarter utrotas, hela det ekologiska systemet hotas och den biologiska mångfalden utarmas. Kapitalets behov av ständigt ökade marknader och den rika världens upptrappade konsumism medför en explosionsartad ökning av uttaget av jordens ändliga resurser.

Den ekologiska skulden är inte jämnt fördelad. Överkonsumtionen av naturresurser är direkt förknippad med den ekonomiska och politiska makten. En liten rik elit äger och kontrollerar en betydande del av världens resurser. Genomsnittligt förbrukar västeuropéer och US-amerikaner fyra respektive åtta gånger mer av jordens resurser än människorna i Asien och Afrika. Den rikaste miljarden människor förbrukar mer än 80 procent, den fattigaste miljarden mindre än 2 procent. Fortsätter denna utveckling kommer större delen av världens folk att stå inför gigantiska svält-, sjukdoms- och miljökatastrofer.

Människan har alltid påverkat sjöar, hav och landområden men har aldrig tidigare påverkat det globala klimatet. Årligen utvinns cirka 6 miljarder ton fossila bränslen och dessa icke förnyelsebara energikällor påverkar det globala klimatet genom att atmosfärens sammansättning av gaser förändras. Halten koldioxid ligger idag 30 procent över den naturliga och ökar allt snabbare. Klimatet blir varmare.

Inriktningen på produktion av exportvaror i de fattiga länderna kräver stora landområden, ofta de bästa markerna och de rikaste på naturresurser. De fattiga tvingas bort till gränstrakter till öknar och annan mark som inte är lämpad för jordbruk. Det skapar i sin tur nya miljöproblem med erosion och utarmning av jordmånen.

Enorma mängder mineraler tas ur jordens inre. Syntetiskt framställs en miljon kemikalier som inte kan brytas ner. Miljöfarlig industri dumpas i fattiga länder som desperat behöver intäkterna, med katastrofala följder. Internationella finansorgans, bl a världsbankens finansiering av stora miljöskadliga byggprojekt har lett till att livet för fattiga bönder på landsbygden försvåras. Privatiseringen och avregleringen av marknaden har lett till att alla naturtillgångar, till och med det lokala dricksvattnet säljs ut till transnationella bolag. I vissa länder har kolera kommit tillbaka när fattiga människor inte kunnat betala och avstängts från vattnet. Bristen på rent vatten är också en stor konfliktorsak på många håll i dagens värld.

Patent på liv är ett av privatiseringsiverns värsta utslag. Nord har biotekniken och forskningsresurserna, Syd har den biologiska mångfalden och råvaran. Lokal kunskap, frön och växter som förädlats och varit allmän egendom i generationer blir transnationella bolags egendom och patent. De äger koden för genetiskt modifierade grödor (GMO) som bönderna tvingas köpa nya varje år tillsammans med bekämpningsmedel patenterade av samma bolag. GMO-frön sprids, smittar och tränger också ut traditionella växter och minskar mångfalden.

Istället för lokala försörjningssystem finns idag ett globaliserat system där nästan 30 procent av all energi går åt till att producera, förädla och transportera livsmedel. De transnationella bolagens storskaliga odlingar, genmanipulation av grödorna och mattransporter utarmar både miljö och lokal livsmedelförsörjning. Det leder till att det på vissa platser saknas mat för dagen medan det på andra produceras osäljbara överskott.

Avverkningen av urskog och regnskog är också ett växande problem. Skövlingen sker i en rasande fart. Den biologiska mångfalden utarmas med långtgående konsekvenser för ekosystemet och fattiga människor står maktlösa inför transnationella bolags uppköp och rovdrift.

De multilaterala miljöavtalen - Kyoto, Montreal, Cartagena osv., väger lätt i förhållande till WTO som hävdar liberalisering av handel som överordnad princip. WTO är samtidigt det enda internationella organ som har en tvistlösningsmekanism. Om en konflikt uppstår mellan handels- och miljöintressen kan den föras till WTO för beslut och handelsintressena vinner. Ett stort problem är också USA:s ovilja att skriva under miljöavtalen.

Rättvist miljöutrymme är det utrymme som finns för varje människa om vi delar lika. Vänsterpartiet arbetar för en rättvis fördelning av världens tillgångar. De som idag står för den största resursförbrukningen måste minska sitt uttag.

Den rika delen av världen har de ekonomiska resurser som krävs för att gå före och genomföra den nödvändiga ekologiska omställningen, och skyldighet att göra det.

Vid exploatering av naturresurser måste miljökrav och mänskliga rättigheter gå före kommersiella hänsyn: Långsiktigt hållbart jordbruk och lokal produktion måste främjas och transporterna betala sina egna miljökostnader. Det är bara möjligt i ett socialistiskt samhälle, ett samhälle som inte styrs av kapitalets behov av vinstmaximering.

torsdag, augusti 18, 2005

Gratis film på biografen Facklan i Åkersberga.Människor är som dansande stjärnor.
En resa till det Heliga Landet
En film av Maj Wechselmann, Sverige 2005, 80 min.
Maj W finns på plats i biografen den 3 november kl.19.00 och inleder med att berätta om sin film.

Hur har människorna i Israel påverkats av Holocaust och hur bestäms de israelska soldaternas och bosättarnas fientliga gärningar mot palestinska bönder av det förflutna?

Brutaliteten från de israelska bosättares och soldaters sida dokumenteras. Vittnen som kommer till tals är palestinier, internationella fredsaktivister, och medlemmar av den israelsk-judiska organisationen: Rabbies for Human Rights.

Förintelsen under andra världskriget bestämde och formade Majs barndom. I filmen Människor är som dansande stjärnor reser Maj både bakåt i tiden och i nutid, för att se hur människor i Israel formats av historien och hur deras gärningar i Palestina bestäms av det förflutna.
I filmen träffar vi bland annat den sista stora nazistjägaren, chefen för Simon Wiesenthalcentret i Jerusalem och även Efraim Zuroff, som bl.a. jagat baltiska krigsförbrytare i Sverige.

Arr.: Vänsterpartiet i Österåker
För mer info kontakta: Eddie Vivenius

eddie.vivenius.sv@folkbildning.netHemtelefon: 08-540 239 08 och mobiltelefon: 070-436 1199 eller 070-753 4569

onsdag, augusti 17, 2005

Arbeta och arbete till och för oss alla! • Arbeta för ett samhälle där alla behandlas lika, oavsett kulturell bakgrund, ålder och kön.
 • Arbeta för att man som äldre, även med olika funktionshinder, ska kunna leva ett rikt socialt och kulturellt liv.
 • Arbeta för att säkerställa pensionernas värde.
 • Arbeta för ett behovsanpassat serviceboende för äldre.
 • Arbeta för att förbättra arbetsklimatet och minska tidspressen i hemtjänsten.
 • Avskaffa konkurrensutsättning och privatisering av vård och äldreomsorg.
 • Arbeta för integration inom äldrevården och anser kulturella och språkliga meriter vara en tillgång.
 • Höj kompetensen och förbättra villkoren för anställda inom omsorgen.
 • Arbeta för att all nödvändig vård blir gratis. Man kan börja med att ta bort avgiften för besök hos distriktssköterska.
 • Arbeta både på riksdags- och landstingsnivå för äldres tandhälsa.
 • Arbeta för att det ska finnas avlastningsplatser, utbildning och rekreationsmöjligheter för vårdande anhöriga.
 • Arbeta för en jämställd psykisk friskvård oberoende av ålder och ett professionellt omhändertagande av psykiskt sjuka äldre i kommunen.
 • Arbeta för att göra färdtjänsten till en demokratisk rättighet för äldre och funktionshindrade på samma sätt som kollektivtrafiken servar alla andra medborgare.
 • En statlig myndighet som bevakar äldrefrågor bör bildas.

http://www.geocities.com/vivenius1/

måndag, augusti 15, 2005

Äldre får betala en dubbelt så hög ränta till Erik Åsbrink.
Lånebolag med förre finansministern kritiseras för höga räntor till gamla
Den förre finansministern Erik Åsbrink och Postens förre koncernchef Lennart Grabe har bildat ett bolag som lånar ut pengar till äldre med låntagarnas hem som säkerhet. Enligt Dagens Nyheter är företagets försäljningsmetoder aggressiva.

Enligt Konsumentverket kan försäljningsmetoderna bryta mot prisinformationslagen.

I bolagets egen broschyr bara antyds att de äldre får betala en dubbelt så hög ränta som hos bolåneinstituten, skriver DN.

Det har tidigare varit svårt för äldre med låga inkomster att få låna pengar.

Stölder hemma hos äldre ökar
Ligorna som lurar sig in hos äldre personer och stjäl pengar, smycken och bankkort har blivit mer aktiva igen. Sedan 2001 har antalet sådana stölder som polisanmäls fyrdubblats - från 45 under 2001 till 188 under förra året. Göran Ohlsson på Citypolisen i Stockholm säger till Radio Stockholm att den kraftiga ökningen i statistiken kan bero på att en ny liga är i farten.
Under förra veckan utsattes minst två äldre kvinnor i Stockholmsområdet för stölder i sina hem.
Tjuvarna lurar sig ofta in hos äldre personer genom att be att få låna telefonen, penna och papper eller ett glas vatten. Medan de pratar med den som bor i lägenheten tar sig en medhjälpare osedd in och stjäl ur andra rum.

Sveriges Radio - Ekot

söndag, augusti 14, 2005

Körkort för hund?Kennelklubben kräver skärpt hundägarlag
Efter att en 39-årig kvinna attackerades av sin egen hund och skadades svårt natten till torsdagen, kommer nu kritik från Svenska Kennelklubben. De tycker att Jordbruksdepartementets arbete med en ny lag för hundägande tar för lång tid.

Förslag kom för två år sedan, men ingenting har hänt
Vi tycker det är väldigt dåligt och väldigt tråkigt, på grund av att vi har kommit så långt. Vi har stött på men inte fått något gensvar, säger Hans Rosengren, pressansvarig på Svenska Kennelklubben.

För över två år sen föreslog en utredning "hund i rätta händer", lagändringar för att göra hundägares ansvar tydligare och den lämnades till jordbruksdepartementet i maj 2003, men sedan dess har ingenting hänt, menar Hans Rosenberg.

Enligt de uppgifter som lämnas från departementet på fredagen så är det tveksamt om lagförslaget kommer att genomföras i år.

Hans Rosengren menar att en lagändring kan ha en viss förebyggande inverkan.

Den här lagen ser till att det är ett hundägarproblem och inte ett rasproblem. Det är ett hundägarproblem att människor inte kan hantera sina hundar, säger han.

Utredningen kom till efter upprepade händelser för fem- sex år sen då så kallade kamphundar anfallit både människor och hundar.

Gäller inte bara kamphundar. Men den typen av problem har minskat betydligt, enligt både polisen och Svenska kennelklubben.

En förklaring kan vara att trenden har vänt och många vill ha mindre hundar istället, säger Carina Claesson, som på sin gård tar emot alla hundar som beslagtas av polisen i Västra Götaland.

Hon skulle gärna se ett körkort för hund för att slippa fler olyckor.

Ja det skulle vara bra. Det här problemet gäller inte bara kamphundar utan hundar i allmänhet. Det ser vi här på hundgården, vi får ju in alla raser, säger Carina Claesson

Sveriges Radio - Ekot

lördag, augusti 06, 2005

Hemdator får inte bli klassfråga.Under senare år har många löntagare med normala inkomster tack vare skatteavdraget kunnat skaffa sig en hemdator till rimlig kostnad.

Moderaterna vill ta bort avdragsrätten för hem-pc och vill därmed se till att även IT-användningen blir ett privilegium för den svenska överklassen.

Moderaterna, som numera försöker framställa sig som löntagarnas och de breda gruppernas bäste vän, blir gång efter gång konfronterade med en annan verklighet än den som Fredrik Reinfeldt försöker föra fram i den allmänna opinionsbildningen.

Senast handlar det om hem-pc-reformen, en reform som gjort att alla löntagare, som själva önskar, har möjlighet att via skatteavdrag, ta del av den nya tekniken till en rimlig kostnad.
Moderaterna vill nu, vid ett eventuellt maktskifte, ta bort avdragsrätten för hem-pc. Högern säger sig kunna spara 800 miljoner år 2006, 1 600 år 2007 och 2 400 miljoner 2008 genom att ta bort avdragen. Frågan är hur man kommit fram till dessa belopp.

Moderaternas it-politiske talesman Tobias Billström säger att anledningen är att "hem-pc-reformen har överlevt sig själv". Förslaget ska inte ses som en it-politisk fråga utan som en budgetpolitisk enligt honom.
Större delen av dessa avdrag avser den kommunala sektorn, men även om man inkluderar den är summan ändå för högt räknad och följer inte marknadsbilden för motsvarande period. Dessutom är avsikten att man ska justera ner avdragen med momseffekter. För att klara dessa besparingar måste avdraget tas bort också för alla som skaffat hem-pc de senaste åren, det handlar alltså om en retroaktiv åtgärd. De som redan skaffat hem-pc förlorar därmed sin avdragsrätt. Det moderata förslaget berör därmed minst en halv miljon hushåll.
Det svenska högern vill uppenbarligen på detta sätt se till att även IT-användningen blir ett privilegium för den svenska överklassen. Man kan ju fundera på hur väl förslaget rimmar med Fredriks Reinfeldts nya stil.
Under senare år har många löntagare med normala inkomster tack vare skatteavdraget kunnat skaffa sig en hemdator till en rimlig kostnad. Detta har gjort Sverige till en IT-nation i toppen av den internationella statistiken.

Det hela började med den så kallade LO-datorn, en medlemförmån för LO-förbundens medlemmar som snabbt blev en succe. Detta följdes upp av insiktsfulla arbetsgivare som såg möjligheter i stället för kostnader med en it-kompetent personal. Hem-pc ökar bevisligen kompetens, konkurrenskraft och anställbarhet hos förvärvsarbetande.
Medan den svenska högern ifrågasätter hem-pc:ns existensberättigande, så använder andra europeiska länder Sverige som modell för hur man skapar en ledande it-nation. Tror inte moderaterna längre på utvecklingspotentialen inom IT-sektorn?
Samtidigt arbetar våra politiker med att förverkliga 24-timmarsmydigheten. Det finns stora vinster för både samhället och dess medborgare om ärenden hos Skattemyndigheten, Vägverket och Försäkringskassan m fl kan göras på nätet. Men denna vision kan bara bli verklighet om alla har tillgång till en modern dator med bredband!

Är det bara de med en hög inkomst som skall kunna utnyttja detta? Som vanligt i den moderata världen skall väl sjukskrivna, arbetslösa, studerande och pensionärer stå vid sidan om och befolka de långa telefonköer som står till buds för den som inte har tillgång till den nya tekniken.
Till skillnad från högern tittar utredarna på Statskontoret inte enögt på kostnaderna för hem-pc. Man försöker istället väga in samhällets vinster: hur reformen kan utökas till grupper som idag inte omfattas: studenter, sjukskrivna, pensionärer och arbetslösa.
Hem-pc-reformen har alltså många fördelar:
Den möjliggör "24-timmarsmyndigheten", den stimulerar ekonomisk tillväxt och inte minst, hem-pc ökar kompetens, konkurrenskraft och anställbarhet hos förvärvsarbetande.
Hem-pc-reformen har gjort Sverige till ledande it-nation och måste utvidgas till fler grupper i samhället. Ökad tillgång till dator och internet överbryggar klyftan mellan de som nu har snabb tillgång till information via nätet och de som inte har det.
Detta är tydligen något som den svenska högern inte gillar. Det är viktigt att tänka på när man lägger sin röst i riksdagsvalet 2006

torsdag, augusti 04, 2005

Statister lever farligt
Tusentals statister anlitas årligen i tv- och filmproduktioner. Många äldre roas av statistarbete.

Men arbetstiderna är obekväma, arbetsplatsen är farlig och ofta saknas en arbetsplatsförsäkring.

En 85-årig kvinna som medverkat i ett antal reklamkampanjer och långfilmer föll i början av juli ned för en trappa vid en musikvideoinspelning på en nattklubb i Stockholm. Kvinnan bröt armen och fick sy huvudet med tio stygn.
Hon deltog i inspelningen helt utan ersättning. Produktionsbolaget har ännu inte givit klara besked om hon täcks av någon arbetsplatsförsäkring.

Arbetsgivaren hade ingen försäkring. Det är väldigt vanligt. Uppåt 90 procent har inte det, säger Kerstin Green, ordförande i Statistföreningen.

Enligt Kerstin Green anlitas ett par tusen pensionärer som statister varje år. Ersättningen är normalt noll till några hundra kronor per dag.

Vi försöker gå ut till våra medlemmar med att de ska se över sina försäkringar, allra helst när de går ut på gratisjobb.

Produktionsbolagen har ofta små resurser och stressade scheman och statisterna har låg prioritet. Men det finns goda förebilder också.

Sveriges Television och Jarowskij har försäkringar, de har anammat mycket av det vi har lagt fram, säger Kerstin Green.

Jonatan Karlsson, vd för Edinim, bolaget bakom inspelningen med den 85-åriga kvinnan, är osäker på hur försäkringskyddet ser ut.

Jag vet på rak arm inte hur vi täcker det här. I det här fallet har vi fått oss en rejäl läxa. Vi kommer tänka till rejält innan vi tar in statister nästa gång och se över vad som kan hända, säger han.

Han medger att filminspelningsplatser kan vara farliga. Men menar att hårdare försäkringsregler kan hota experimentella lågbudgetproduktioner.

Det är viktigt för statister att veta vad de ger sig in på så de inte får en kamera i huvudet. Å andra sidan tycker jag det är det bra med ett filmklimat där man kan testa sig fram och göra det lite mer på passion och vilja.

DN - Ekonomi - Statister lever farligt